Ondernemers zien verslechtering van ondernemingsklimaat

Ondernemers zien verslechtering van ondernemingsklimaat

Meer dan 60 procent van de ondernemers vindt dat het ondernemingsklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Bijna 30 procent vindt ons land niet aantrekkelijk om in te ondernemen. Dit zijn enkele uitkomsten van de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2023, die is verricht door MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met de regionale verenigingen.

Ondernemers hebben de grootste zorgen over de tekorten op de arbeidsmarkt (53 procent), regeldruk en vergunningverlening (50 procent), energiekosten (39 procent), en belastingen en premies (38 procent). Kleinere bedrijven hebben meer zorgen hebben over belastingen (50 procent), grote ondernemingen meer over de arbeidsmarkt (67 procent).

Sombere toekomstverwachting

Van de bijna 2.100 ondervraagde ondernemers ziet 13 procent geen toekomst voor hun bedrijf in Nederland. 13 Procent overweegt met (een deel van) het bedrijf uit ons land te vertrekken, en 10 procent overweegt serieus dit jaar met het bedrijf te stoppen.

Gebrek aan steun

Een meerderheid van 65 procent vindt dat politiek en bestuur onvoldoende oog hebben voor de belangen van ondernemers. Op de website van MKB-Nederland staat het gehele artikel, inclusief een link naar de volledige uitslag van de peiling.