5 tips om de kans op Legionella te minimaliseren

5 tips om de kans op Legionella te minimaliseren

Nu de zomervakanties zijn aangebroken, staat menig pand voor langere tijd leeg. Denk bijvoorbeeld aan scholen waar zes weken lang geen leerling te bekennen is. Daarmee ligt het risico op Legionella op de loer. Wat kun je als schoonmaakbedrijf doen om deze risico's te minimaliseren? Niet alleen voor je klant, maar ook voor je individuele medewerker en de gebruikers van het water?

Waarom is het belangrijk legionella buiten de deur te houden? De legionellabacterie dringt gemakkelijk binnen in (drink)watersystemen en kan zich onder de juiste omstandigheden snel vermenigvuldigen. De bacterie gedijt goed in stilstaand water met een temperatuur tussen de twintig en zestig graden Celsius. Vooral temperatuur en doorlooptijd van het leidingwater zijn dus van belang.

Legionella verspreidt zich in kleine waterdruppeltjes die wij inademen, bijvoorbeeld als de kraan wordt opengedraaid. Besmetting met de bacterie kan leiden tot infecties van de longen en luchtwegen en in ernstige gevallen tot heftige longstekingen.

Wie is verantwoordelijk?

De eigenaar van een locatie is en blijft verantwoordelijk voor het feit dat hij deugdelijk drinkwater beschikbaar stelt aan de gebruikers van het water. Echter kun je met deze eenvoudige tips als schoonmaakorganisatie niet alleen de risico’s voor je eigen medewerkers minimaliseren, maar ook door je signaleringen van toegevoegde waarde zijn voor je klant

TIP 1

Gebruik in vernevelende vorm geen tappunten die niet wekelijks gebruikt worden. Dit betekent onder meer dat je beter geen hogedrukspuit aan kan sluiten op een gevelkraan die vrijwel nooit
gebruikt wordt. Ook kun je beter geen brandslang of cv-vulkraan gebruiken tijdens je
schoonmaakwerkzaamheden.

TIP 2

Laat tijdens je schoonmaakwerkzaamheden een kraan of ander tappunt waarvan je het
vermoeden hebt dat deze niet wekelijks wordt gebruikt, even een minuutje doorstromen. Doe dit
niet verneveld. Betreft het bijvoorbeeld een douche die weinig gebruikt wordt, dan kun je de douchekop het beste in een emmer water hangen en aanzetten. Op deze manier vindt er geen verneveling plaats.

TIP 3

Geef vermoedens van weinig gebruikte tappunten door aan de Legionella-coördinator van de locatie. Dergelijke tappunten moeten namelijk op de wekelijkse Legionella-spoellijsten geplaatst worden, zodat langdurige stilstand van water in bepaalde leidingdelen wordt voorkomen.

TIP 4

Verricht je schoonmaakwerkzaamheden in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis en merk je dat er door bedlegerigheid van een bewoner een douche/wc niet gebruikt wordt, geef dit dan ook aan bij de Legionella-coördinator van de locatie. Deze tappunten moeten ook op de wekelijkse Legionella-spoellijsten geplaatst worden.

TIP 5

Speciaal voor de zomermaanden; gebruik niet zomaar een tuinslang welke gevuld met water in de
zon heeft gestaan. Ook hiervoor geldt dat je de slang eerst niet-vernevelend volledig moet
doorspoelen voordat je deze gaat gebruiken.