Onderzoek wijst uit: 63% van de werknemers voelt zich niet gehoord door de directie

Onderzoek wijst uit: 63% van de werknemers voelt zich niet gehoord door de directie

Van 26 tot en met 30 september is het weer Nationale MeewerkWeek, waarin leidinggevenden de werkvloer opgaan. In dat kader voerde Markteffect in opdracht van CSU een onderzoek uit naar de tevredenheid van medewerkers over hun management. De belangrijkste bevinding: 63 procent van de medewerkers voelt zich niet gehoord door de directie.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder honderd uitvoerend medewerkers van verschillende bedrijven. Naast het feit dat meer dan de helft van hen zich niet gehoord voelt, vindt 40 procent dat werkgevers te weinig doen om hun personeel te behouden, heeft 56 procent behoefte aan een werkbezoek van de directie, vraagt 39 procent om een tevredenheidsonderzoek en 37 procent om face-to-face gesprekken met de directie.

Duidelijk signaal

Deze cijfers geven een duidelijk signaal af: actie is nodig. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, is het belangrijk te luisteren naar personeel om hen te blijven binden en boeien. Bijna de helft van de medewerkers denkt op het moment niet dat hun directie weet wat er speelt op de werkvloer. Ze geven in het onderzoek ook aan hoe ze het graag wel zien. Zo zegt 72 procent open te staan voor een openhartig gesprek.

Werkgeverschap is ook je gezicht laten zien

De MeewerkWeek is een jaarlijks terugkerend initiatief van schoonmaakbedrijf CSU. Het doel is CEO's en managers te stimuleren een week mee te lopen op de werkvloer van hun bedrijf. John van Hoof, voorzitter van de Raad van Bestuur bij CSU, geeft zijn kijk op de resultaten van het onderzoek. "Door de krapte op de arbeidsmarkt is het behouden van goede medewerkers nu noodzaak om de capaciteit binnen bedrijven en organisaties goed op peil te houden. De resultaten uit het onderzoek vertellen ons dat sommige organisaties nog onvoldoende bezig met betrekking tot het behoud van medewerkers. Als er geen verbinding is zijn medewerkers minder gemotiveerd en bevlogen en bestaat het risico van vertrek. Goed werkgeverschap betekent ook je gezicht laten zien, 'de vloer' opgaan en het gesprek aangaan met je medewerkers. Mensen werken niet voor een logo of stenen, is mij ooit verteld en ik geloof dat ook. Mensen werken voor hun collega’s en voor een manager waarvan ze zeggen: 'Dat is een fijn persoon'."