Schoonmakers en glazenwassers krijgen forse extra loonsverhoging

Schoonmakers en glazenwassers krijgen forse extra loonsverhoging

Er komt een forse extra loonsverhoging voor de ruim 120.000 schoonmakers in Nederland. Het gaat om een aanvulling op de nog lopende cao, waarover Schoonmakend Nederland, vakbonden FNV Schoonmaak en CNV Vakbonden een akkoord hebben bereikt. "Hoewel we een lopende cao hebben tot en met 30 juni 2024, zien onze werkgevers dat schoonmakers moeite hebben met de steeds duurdere boodschappen,'' Fedde Monsma, manager Arbeidszaken bij Schoonmakend Nederland. Vanaf november krijgen de schoonmakers er in stappen 12 procent bij.

De oude cao voor de schoonmaak loopt eigenlijk tot 1 juli 2024. ‘’De loonsverhogingen die we in de cao hadden afgesproken zijn inmiddels ingehaald door een torenhoge inflatie die niemand had kunnen voorzien,’’ geeft onderhandelaar Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen aan. ‘’Daarnaast speelt dit jaar een forse verhoging van het wettelijk minimumloon. Heel mooi natuurlijk, maar het gevolg is dat schoonmakers inmiddels nog maar net boven het minimumloon verdienen. Volgens hem moeten, om het vak van schoonmaker aantrekkelijk te houden, de lonen naar "ruim boven het minimumloon".

Stappenplan

Als de huidige cao was gevolgd, hadden schoonmakers er in april volgend jaar enkel nog een salarisverhoging van 1,5 procent bijgekregen. In plaats daarvan gaat het loon per 1 november met 3,5 procent omhoog, gevolgd door 3 procent op 1 januari 2024 en op 30 juni 2024 nog eens 5,5 procent. Ook verdwijnt de laagste trede (trede 0) vanaf 1 januari 2024 uit de cao. Schoonmakers beginnen minimaal bij trede 1. Khadija Tahiri, president van FNV Schoonmaak: ‘'Deze afspraken zijn enorm belangrijk voor schoonmakers in Nederland. Juist deze groep heeft de inflatie het afgelopen jaar keihard gevoeld in de portemonnee. We zijn blij dat de werkgevers uiteindelijk op aandringen van de FNV ook inzagen dat er iets moest gebeuren. Ook om er voor te zorgen dat mensen deze mooie sector niet verlaten.’'

Introductie van loyaliteitsbonus en terugkomst weekendtoeslag

Ervaren schoonmakers zijn belangrijk, loyale schoonmakers zijn van onschatbare waarde. Kampherbeek: ‘’Als je lang in de schoonmaak werkt, mag daar best een beloning tegenover staan. Zeker gezien het huidige personeelstekort. We hebben nu met de werkgevers afgesproken dat er nog dit jaar duidelijkheid komt over een ‘loyaliteitsbonus’. Hoe die regeling er precies uit komt te zien, gaan we nog met de werkgevers uitwerken. De toezegging: die hebben we alvast binnen.’’ Naast de introductie van een nieuwe bonus willen vakbonden de weekendtoeslag voor hotelschoonmakers weer terug in de cao. Kampherbeek geeft aan dat die afspraak jaren geleden uit de cao is verdwenen. Die regeling wordt nog uitgewerkt, evenals een terugkeer van een weekendtoeslag. Omdat daar nog over wordt onderhandeld met werkgevers, is het nog niet zeker of deze regelingen als aanvulling dan wel in de nieuwe cao gaan gelden.

'we laten ons niet weerhouden'

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde eerder dat loonstijgingen tot boven de 10 procent een loon-prijsspiraal kunnen aanwakkeren. Dat wil zeggen dat hogere lonen leiden tot hogere prijzen, die vervolgens weer leiden tot hogere looneisen. CNV liet in een reactie daarop weten dat een looneis van 10 procent juist zeer goed te verdedigen is. "We laten ons niet weerhouden door onnodige bangmakerij over een nog hogere inflatiedreiging. Het zijn de typisch elitaire uitspraken van DNB-bestuurders die geen idee hebben wat er op de werkvloer en onder gewone mensen leeft. Die lonen moeten gewoon omhoog. Wij blijven daarom strijden voor 10 procent loonsverhoging", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Toekomstvisie

“Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwasserssector laten hun sociale gezicht zien door heel bewust te kiezen voor een structurele verhoging voor schoonmakers. Bovendien blijven we zo ook in de toekomst aantrekkelijk voor onze huidige en nieuwe medewerkers en onderscheiden we ons van andere sectoren”, sluit Monsma af. Schoonmakend Nederland legt dit onderhandelingsresultaat positief voor aan haar leden.