NVZ waarschuwt: markt reinigings- en desinfectiemiddelen blijft onder grote druk

NVZ waarschuwt: markt reinigings- en desinfectiemiddelen blijft onder grote druk

Enkele grondstofprijzen dalen en dat is goed nieuws voor de markt van reinigings- en desinfectiemiddelen. Toch is er nog geen reden om in juichen uit te barsten, waarschuwt brancheorganisatie NVZ. De prijzen zijn gemiddeld genomen nog altijd significant hoger dan twee jaar geleden. Bovendien zijn er nog andere uitdagingen om te overwinnen, zoals de toenemende regeldruk, de stijging van de lonen en de krapte op de arbeidsmarkt.

Door het interen op reserves hebben bedrijven, met name in het mkb, het hoofd boven water weten te houden, aldus de NVZ. "Helaas is de ademruimte zeer beperkt, ondanks de lichte stabilisatie van de grondstoffenmarkt. Dit komt mede door aanhoudende uitdagingen in de arbeidsmarkt: de noodzakelijke maar zeer sterke stijging van lonen en de schaarste van personeel. Daarnaast blijven de energiekosten voorlopig ook nog op een historisch hoog niveau. De komende tijd wordt geen significante verbetering van deze situatie verwacht."

Productie duurzamer en toekomstbestendig te maken

De brancheorganisatie onderstreept het belang om de reserves voor producenten van reinigings- en desinfectiemiddelen aan te vullen. "Er moeten investeringen gedaan worden om de productie duurzamer en toekomstbestendig te maken. De pandemie en oorlog laten zien hoe kwetsbaar toeleveringsketens kunnen zijn, met name op het gebied van grondstoffen. Buitenproportionele regeldruk en een ronduit slecht vestigingsklimaat hebben veel producenten van grondstoffen naar landen buiten de EU gejaagd. Geopolitieke spanningen hebben hierdoor grote invloed op de toeleveringsketens en alternatieve leveranciers zijn moeilijk te vinden."

Hoge regeldruk

De hoge regeldruk zorgt daarnaast voor enorme administratieve lasten, zo geeft de brancheorganisatie aan. "Ontwikkelingen in Europese en Nederlandse regelgeving brengen alleen maar meer onzekerheid en hoge (vaak onnodige) administratieve lasten in de nabije toekomst. Dit terwijl de oorlog en pandemie juist hebben laten zien dat duurzame productie van essentiële producten binnen de EU van groot strategisch belang is. Voor een gezonde markt heeft het bedrijfsleven ademruimte nodig."