Trends 2023: 'Inzet schoonmaakrobots steeds vaker van waarde'

Trends 2023: 'Inzet schoonmaakrobots steeds vaker van waarde'

"Robots zijn in de schoonmaak meer dan een visitekaartje of een showcase, zij leveren direct een toegevoegde waarde op de werkvloer." Dat stellen Charlotte Morijn, Manager Performance Center, en Geoffrey Nouws, Branchemanager Innovatie. Beiden zijn lid van de werkgroep Robotisering van Gom.

“Het is onze overtuiging dat robotisering in de schoonmaakdienstverlening zich binnen een paar jaar ontwikkelt naar een vast gegeven”, stelt Morijn. “Onze werkgroep ondersteunt in de voorbereiding en brede integratie hiervan in onze organisatie. Steeds meer zien we een samenwerking tussen mens en machine ontstaan. Niet alleen op papier, maar daadwerkelijk in de praktijk bij meerdere van onze klanten.”

Daarbij vervangt de robot niet de mens. Integendeel, ze trekken samen op. De robot kan de repetitieve, zware taken overnemen. Zo ontlasten robots de schoonmaakmedewerker fysiek en dat helpt om hem of haar duurzaam inzetbaar te houden.” Nouws: “Het werk wordt voor de schoonmaker meer divers. Deze draagt als een operator zorg voor zijn robotcollega. En doordat de robot taken overneemt, kan een schoonmaakmedewerker zich ook op andere werkzaamheden richten, zoals het verhelpen van kleine verstoringen aan de koffiezetautomaten of andere servicetaken die het werk leuker maken. Taakdifferentiatie draagt zo bij aan werkgeluk.”

Optimale inzet vraagt begeleiding

”Let wel, goede inzet van robots vraagt om begeleiding”, zegt Nouws. “Je kunt niet zomaar een robot bij een klant plaatsen en de schoonmaakcollega’s en opdrachtgever succes wensen. Je kijkt eerst of een schoonmaakrobot wel past in de specifieke situatie. In hallen of gebouwen met brede gangen bijvoorbeeld liggen er mogelijkheden. Vervolgens bekijken we welke robot het beste past in de situatie.”

Zelf hebben we goede ervaringen met verschillende typen en merken. Je wilt dat de robots echt een toegevoegde waarde in de schoonmaak hebben in de betreffende situatie en niet meedraaien omdat dat innovatief staat. Vervolgens implementeer je ze op de locatie. Dat vraagt om een sterke samenwerking tussen leverancier, onze operatie en het implementatieteam. Ook dit is een samenwerking waarin we door middel van pilots leren waar we allemaal rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld het afstemmen van een deursensor, zodat de robot door de deur kan. Nog belangrijker is dat onze schoonmaakcollega’s met de robots overweg kunnen zodat de robot ook daadwerkelijk wordt benut. ”

Krul of kruisje?

“Door de pilots die wij begeleiden leren we veel”, vervolgt Morijn. “De aspecten kwaliteit, gebruikersgemak, efficiëntie, klantbeleving en duurzaamheid zijn kernonderwerpen die altijd aan bod komen. Met de kennis die we hebben opgedaan zijn wij in staat om het juiste type robots op de juiste wijze te implementeren bij onze opdrachtgevers.”

Het is en blijft wel altijd ook een deel maatwerk, bevestigen de twee deskundigen. Morijn: “Bij sommige robots zitten we in de fase waarin we van start-up naar scale-up gaan in. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Die houden wij continu in de gaten.”
Nouws: “De opgedane ervaring zetten we om in data die we vastleggen. Die data leggen we vervolgens als het ware als een deken over onze klantenportefeuille. Waar kan de inzet van een robot opportuun zijn? Deze veranderingstrajecten begeleiden wij, in nauwe samenwerking, met de collega’s werkzaam in de operatie, onze leverancier en onze klant. Dit vraagt veel aandacht en opvolging maar levert wel direct een positieve impact op.”

Charlotte Morijn en Geoffrey Nouws lichten de trend robotisering toe.

Verschillende robots

Morijn en Nouws constateren dat robots op verschillende vlakken zijn in te zetten. Morijn: “Zo zijn sommige robots gemaakt voor de schoonmaak van krappe plekken of voor reiniging van zonnepanelen. Andere zijn heel geschikt voor het desinfecteren van oppervlaktes en ruimtes. Al deze robots dragen daarmee bij aan de verhoging van kwaliteit, gevoed door ons specialisme in diverse sectoren.”

Daar noemt Nouws een aantal voorbeelden van. “Onze desinfectierobot THOR UVC schakelt micro-organismen uit in een ziekenhuisomgeving. Daar zagen we dat deze robot haar waarde bewees tijdens de coronacrisis. De robot werd zo ongeveer 24/7 bij een klant van ons ingezet. Bedden en patiëntenkamers waren daardoor sneller klaar voor volgende patiënten. We hebben ook een robot die glazen daken en zonnepanelen reinigt. Deze zorgt voor een goede reiniging en minder zware lichamelijke belasting van onze collega’s. Het zorgt er bij ook klanten voor dat zonnepanelen langer meegaan en meer energie genereren. Meer efficiency dus. De inzet van schrobzuigrobots zorgt voor constante hoge kwaliteit bij vloeronderhoud. ”

Vaste positie in schoonmaakteam

“We zetten robots allereerst in om onze collega’s te ondersteunen en de kwaliteit te verhogen”, zegt Morijn. “Echter, de praktijk leert ons dat het ook direct en indirect een positief effect heeft op de kosten. Vaak op de langere termijn, omdat de investering bij de start hoog is. Als er veel werk en uren in vloeronderhoud zitten – denk aan stofzuigen, wissen en schrobzuigen - is een schoonmaakrobot een gewenst maatje. En de huidige tijd van arbeidsmarktkrapte versnelt de ontwikkeling.”

Nouws tot slot: “Uiteindelijk wil je de ultieme combinatie van mens en robot voor elke specifieke situatie steeds beter kunnen bepalen. De ‘dans’ tussen medewerker en machine bij de klant wordt op die manier steeds mooier. Het is daarbij niet mens of machine, maar mens én machine. We zijn er namelijk van overtuigd dat robots in de toekomst nog meer een vast onderdeel uitmaken van het operationele schoonmaakteam. Robots krijgen echt een vaste positie in de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.”

Dit artikel is gesponsord door Gom.