Agile werken, wat vraagt dat van de werkomgeving?

Agile werken is in. Wat is wezenlijk anders als agile als werkmethode wordt geïntroduceerd? En wat vraagt dat van de werkomgeving? Is meteen een ingrijpende verbouwing noodzakelijk?

Deze vragen staan centraal in een artikel van Anca Gosselink, onderzoeker bij het Center for People and Buildings, in Facto nr. 5 (mei (2018).
Het Center for People and Buildings doet onderzoek naar nieuwe werkvormen en de gevolgen van deze manieren van werken voor de werkomgeving. In het CfPB-onderzoek naar nieuwe werkvormen werd een pilot agile-werken onderzocht.

Wat is agile werken?

Agile werken betekent kort en cyclisch werken. Het voordeel van deze manier van werken is dat je veel sneller en beter kunt anticiperen op de marktvraag en de wens van de klant.
Agile werkt met bepaalde tools, zo wordt het product, proces of dienst in korte cycli ontwikkeld/herontworpen op basis van terugkoppeling van degene die product, proces of de dienst gaat gebruiken.

Agile-werken betekent kort en cyclisch werken. Het voordeel van deze manier van werken is dat je veel sneller en beter kunt anticiperen op de marktvraag en de wens van de klant.

Een belangrijke rol bij agile werken wordt vervuld door het team. Zo’n team gaat nauw samenwerken (vaak iedere dag!) en wordt als geheel betrokken bij de totstandkoming. Daarmee voorkom je dat losse disciplines op bepaalde momenten hun input leveren en weer vertrekken en daarmee voorkom je dus dat iets wordt opgeleverd dat achteraf moeilijk blijkt te beheren of te onderhouden.

Ingrijpend verbouwen niet altijd nodig

In haar artikel bespreekt Gosselink de belangrijkste zaken van het onderzoek, met als conclusie dat als de huidige werkomgeving al een goede diversiteit aan werkplekken biedt, er geen ingrijpende veranderingen in een gebouw nodig zijn om de overgang naar agile-werken succesvol te laten verlopen. De afwisseling van plekken in elkaars nabijheid is essentieel, net als aandacht voor geluid, akoestiek en privacy.


Gratis download >> nu beschikbaar!

Het hele artikel (3 pag.) is nu als gratis download beschikbaar.
Klik hieronder op de rode downloadbutton om het artikel te downloaden.


Lees ook:
Gezondheid en kantoren: Wat weten we nu écht?
Zo werkt Alliander aan duurzaamheid