10 werkplekfactoren waar Millennials en Generatie Z warm voor lopen

10 werkplekfactoren waar Millennials en Generatie Z warm voor lopen

Voor Millennials (geboren 1980-2000) en Generatie Z (geboren 1992-2010) is niet alleen het werk zelf belangrijk, ze kijken steeds vaker naar randfactoren zoals een fijne werkplek. Dus als je als organisatie het beste talent wilt aantrekken, is het geen tijdverspilling om op de hoogte te zijn van de ideale werkplek van deze jongste generaties én om te investeren in deze werkplekconcepten:

Werkplekconcepten waar Millennials en Generatie Z warm voor lopen

  1. Ruimtes die lijken op de universiteit/hogeschool kunnen jonge werknemers als het ware geruststellen. Deze ruimtes zijn groot, licht en modern. Een groot deel van hen ervaart namelijk een gevoel van ‘lost in transition’, oftewel een wat stroeve overgang van het studerend naar het werkend leven.
  2. Bied faciliteiten aan. Aangezien veel jonge werknemers meer dan 40 uur of zelfs meer dan 50 uur per week werken, hebben ze steeds minder tijd voor bijvoorbeeld boodschappen. Bedrijven kunnen hierop inspelen door dergelijke faciliteiten aan te bieden. Volgens sommige experts zou het niet meer gaan om een ‘work-life-balance’, maar om een work-life seamless integration. Ter illustratie: een bedrijf in Boston dat haar hoofdvestiging grootschalig uitbreidde, bouwde een treinstation om het haar vele jonge werknemers makkelijker te maken.
  3. Zorg voor toegankelijke technologie. Hoewel jonge mensen veel gebruik maken van consumentensoftware en apps, weten ze niet automatisch hoe de bedrijfssoftware werkt. Als dit wordt vergemakkelijkt, neemt de productiviteit toe.
  4. Als het op koffie aankomt, zijn de Millennials en Generatie Z wat verwend. Gewone koffie of zelfs cappuccino voldoen eigenlijk niet meer.
  5. Werkplekconcepten met veel open werkruimtes lopen alweer op z’n retour, vooral vanwege de geluidsoverlast. Het is belangrijk om diverse soorten ruimtes te creëren waar mensen kunnen overleggen, zich kunnen concentreren, kunnen bellen, enzovoorts (Activity Based Working). Een deel van de bezwaren tegen kantoortuinen kan ook ondervangen worden door speciaal meubilair.
  6. ‘Third spaces’ verwijst naar informele ruimtes waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten.
  7. Jonge werknemers hechten meer dan andere generaties aan een gezond voedselaanbod, zelfs meer dan aan een fitnessprogramma.
  8. Eigenlijk hebben alle werknemers profijt van de aanwezigheid van natuurlijk licht. Dit loopt zelf op tot 46 minuten meer slaap per nacht.
  9. Duurzaamheid is bij uitstek een factor waar Millennials veel waarde aan hechten. Ze kijken in hoeverre een organisatie focust op people, products en purpose, en dus minder op profits. Ook Ruud Veltenaar, keynotespreker op het Facto Congres, noemde duurzaamheid (“het creëren van meerwaarde”) als voorwaarde voor bedrijven om te kunnen overleven.
  10. Aandacht voor ergonomie en gezond werken – zit/sta tafels, deskfietsen, enzovoorts – is erg belangrijk om jonge werknemers, die vaak de hele dag achter een scherm zitten, gezond en tevreden te houden.

>>LEES OOK: Alles over thuiswerken