Duurzaam inkopen moet: maar hoe dan?

Duurzaam inkopen moet:  maar hoe dan?

Elk zichzelf respecterend FM-bedrijf heeft duurzaamheid tegenwoordig op de managementagenda staan. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn om duurzaam in te kopen. Hoe kun je als inkoopmanager bijdragen aan duurzaamheid? Wat houdt duurzaam ondernemen en inkopen precies in? En hoe weersta je verleidingen en blijf je ethisch handelen?

Bedrijven kopen wereldwijd in. Eigen productie is afgebouwd en uitbesteed aan zogenoemde ‘contract manufacturers’, die producten in opdracht van de klant en op basis van het ontwerp van de klant produceren. De enorme concurrentiedruk dwingt fabrikanten voortdurend te zoeken naar goedkopere leveranciers. China, Thailand, Maleisië maar ook Indonesië en Vietnam zijn vanwege hun lage lonen voor veel inkopers interessante bestemmingen.

Reputatieschade voorkomen

Maar het zakendoen in deze landen vereist de nodige zorgvuldigheid. Wetgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden is in het algemeen niet sterk ontwikkeld. Kinderarbeid, onmenselijk lange werktijden en erbarmelijke werksituaties komt men in deze landen nog veel tegen.

Afgezien van de vraag of westerse bedrijven om humanitaire redenen aan de instandhouding van deze situaties moeten meewerken, is de visie vanuit zakelijk perspectief vandaag de dag duidelijk: veel consumenten accepteren niet dat westerse bedrijven met leveranciers zaken doen waar dit soort omstandigheden zich voordoen en boycotten hun producten. Met de transparantie die sociale media met zich meebrengen kan reputatieschade snel ontstaan.

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord

In een whitepaper kijken we naar de vraag hoe inkopers bij kunnen dragen aan duurzaamheid. Niet enkel duurzaamheid in de zin van het klimaat, maar het brede begrip. Het erom oplossingen te vinden om te voorzien in de behoeften van de huidige wereldbevolking, zonder toekomstige generaties tekort te doen. Daarbij ligt de focus op 3 stakeholders: People, Planet en Profit.

Download de gratis whitepaper 'Duurzaam inkopen moet: maar hoe dan?' >>

Inkoop in strategisch perspectief

Deze whitepaper is een samenvatting van het hoofdstuk ‘Duurzaamheid, integriteit en ethiek’ uit het boek Inkoop in Strategisch Perspectief, geschreven door Drs. J. van Berkel-Schoonen, G. Walhof, Prof. dr. A.J. Van Weele.