Impact zorggebouwen op gezondheid en welzijn verbeteren

Emma Zijlstra, expert op het gebied van facility management in de zorg, is per 1 januari 2021 gestart met een postdoctoraal onderzoek naar evidence-based design in de gezondheidszorg. Het doel van dit onderzoek is om de positieve impact van zorggebouwen op de gezondheid en het welzijn van patiënten en zorgverleners te verbeteren.

Emma Zijlstra is expert op het gebied van facility management in de zorg. Zij richt zich daarbij op vragen zoals hoe mensen gebouwen beleven. Juist ook op het moment dat ze onzeker zijn over hun gezondheid en medisch onderzoek moeten ondergaan. Of als ze ernstig ziek zijn en een behandeling ondergaan of herstellen van een operatie.
Ook heeft Zijlstra ervaring met onderzoek naar de invloed van gebouwen op het lichaam van patiënten. Daarbij is het doel steeds om betere zorggebouwen te bedenken en te bouwen.

Onderzoeksprogramma ‘Gezonde Gebouwen’

Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Gezonde Gebouwen’, waarin het lectoraat Facilty Management vijf jaar lang onderzoek doet naar de invloed van de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welzijn van mensen.
De verwachting is dat de onderzoeksuitkomsten ontwerpers en beslissers in de praktijk helpen. Zodat zij beter in staat zijn om optimale zorggebouwen te creëren die positief effect hebben op de patiënten, cliënten, bewoners en zorgprofessionals.

>> Lees ook: Hanzehogeschool Groningen start meerjarig onderzoek Gezonde Gebouwen

Community of learners

Het onderzoek is ingebed in de innovatiewerkplaats Health Space Design, onderdeel  van het Centre of Expertise Healthy Ageing van Hanzehogeschool Groningen. Deze innovatiewerkplaats is een ‘community of learners’ van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs- en kennisinstellingen gericht op open innovatie.

De werkplaats heeft het karakter van een ‘proeftuin’. Hierin kunnen onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit de praktijk gezamenlijk werken aan oplossingen. Het draait daarbij om innovaties die daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de zorg. De innovaties dragen bij aan oplossingen voor fundamentele vraagstukken in zorg en welzijn. In een innovatiewerkplaats kan gewerkt worden aan meerdere projecten en resultaten en er is ruimte voor experimenteren.

Bron: Hanzehogeschool Groningen

Lees ook:

> VGZ heeft gezondste kantoor van Nederland
> 11 ziekenhuizen focussen op gezonde voeding
> EDGE-hoofdkantoor ontvangt hoogste WELL-certificaat
> Hoe beïnvloeden ruimtelijke condities kennisoverdracht in het onderwijs?