Verduurzaming in MKB: subsidie-aanvraag tot eind september indienen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met de nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) financiële steun krijgen van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf.