10 misvattingen over prestatie-inkoop

Prestatie-inkoop van werken of diensten is sterk in opkomst. Begonnen in 2009 door Rijkswaterstaat met de Spoedaanpak Wegen hebben inmiddels vele andere opdrachtgevers BVP geadopteerd. In de praktijk zijn er nogal wat misverstanden rondom de Best Value-aanpak.
In het boek Prestatie-inkoop (derde druk) van Jeroen van de Rijt en Sicco Santema zijn onder andere de 10 grootste misverstanden over prestatie-inkoop op een rij gezet.