Rijksontmoetingspleinen: 25.000 m2 voor verbinden en ontmoeten

Om ontmoetingen tussen eigen medewerkers - en in de toekomst ook medewerkers van andere overheden en burgers - te faciliteren investeert het Rijk in zogenoemde rijksontmoetingspleinen. Wat is de functie van zo’n rijksontmoetingsplein? Hoe is deze ingericht en welke services worden er aangeboden?
Links Juul van 't Hooft (SSO Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Belastingdienst) en rechts Paul Pegels (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).