CE Delft geeft concrete tips voor true pricing in cateringcontracten

De Transcoalitie Voedsel zet zich samen met haar partners in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid in om nieuwe oplossingen te vinden voor een ecologisch, sociaal en economisch gezond voedselsysteem. In dat kader heeft CE Delft onlangs een onderzoek gepubliceerd hoe werken met externe kosten in cateringcontracten kan worden gewerkt.