TU Delft steekt 100 miljoen in verduurzaming campus

TU Delft gaat flink investeren in het verduurzamen van de campus. De komende jaren wordt toegewerkt naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus, met aandacht voor verbetering van biodiversiteit en leefkwaliteit.