Temperatuur in gevangenissen en kantoren DJI op maximaal 19 graden

Net als in veel andere overheidsorganisaties gaat ook bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) deze winter ‘de knop om’. Dat betekent dat naast de kantoorpanden van de rijksoverheid ook in de gevangenissen en de overige inrichtingen en locaties van DJI de temperatuur omlaag gaat naar 19 graden.

Concreet staan voor DJI de volgende acties op de planning:

  • de thermostaat in alle gebouwen van DJI gaat omlaag naar 19 graden;
  • de warmwatertemperatuur wordt verlaagd;
  • de verlichting in ongebruikte ruimtes en bij vertrek uit een ruimte wordt uitgeschakeld;
  • de verwarming wordt vorstvrij ingeschakeld in niet-verblijfruimtes;
  • gangen in gebouwen worden niet meer verwarmd.

Voor welke panden?

De maatregelen gelden voor alle kantoorlocaties en inrichtingen van DJI, dat zijn in totaal ongeveer 29 panden, in totaal is dat zo’n 870.000 m2.

Loes Mik, als trainee Duurzaamheid sinds een jaar in dienst bij DJI, Team inkoopbeleid & Strategie, is nauw bij de besparingsoperatie betrokken. In een korte telefonische toelichting vertelt ze over de veranderingen.

Temperatuur naar 19 graden Celsius

‘Het is gebruikelijk dat onze panden op 21 graden worden verwarmd. Dat wordt nu dus twee graden lager. Om dat te realiseren werken we samen met een aantal technische onderhoudspartijen, zij moeten de installaties anders instellen.’

Warm water

De temperatuur van het warme water is momenteel in veel gevallen nog hoger dan 60 graden. Waar mogelijk wordt die temperatuur verlaagd, een en ander wel met inachtneming van de geldende regelgeving op gebied van legionellapreventie. ‘Het Rijksvastgoedbedrijf is de partij die dit in goede banen gaat leiden’, aldus Mik.

Doelstellingen

In het kader van de actie ‘De Knop om’ wil de rijksoverheid er voor zorgen dat in alle rijksgebouwen het gasverbruik met 15 procent in de maanden augustus 2022 tot en met maart 2023 daalt ten opzichte van het gemiddelde gasverbruik in de afgelopen vijf jaar.
Om te controleren of die doelstelling ook werkelijk wordt gehaald wordt vanaf augustus voor alle rijksgebouwen het maandelijkse gasverbruik gemonitord.

Lees ook: