Zakelijk reizen: hoe reduceer je de CO2-footprint?

Zakelijk reizen: hoe reduceer je de CO2-footprint?
Rick Joosten: "We gaan er waarschijnlijk naartoe dat aan CO2 financiële waarde wordt toegekend en dat je als bedrijf gaat betalen voor je CO2-verbruik."

Zakelijk reizen moet op termijn klimaatneutraal plaatsvinden. Daartoe verplicht het Besluit activiteiten leefomgeving (kortweg Bal), dat per 1 juli 2023 van kracht wordt. Maar hoe maak je de CO2-footprint inzichtelijk? En welke mogelijkheden zijn er in het reduceren van de footprint? Een parkeermanagementsysteem biedt uitkomst.

De nieuwe Bal-wetgeving dwingt ondernemingen met meer dan 100 werknemers ertoe om jaarlijks te rapporteren over het aantal gereisde kilometers door hun werknemers en de daarbij gebruikte vervoermiddelen en brandstof. De opgedane inzichten in de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit moeten vervolgens leiden tot CO2-reducerende maatregelen, zo is de gedachtegang van de wetgever.

Maar voor veel organisaties is het lastig om alle kilometers die werknemers zakelijk afleggen per fiets, trein of auto inzichtelijk te maken, weet Rick Joosten uit ervaring. Hij is Chief Customer Officer bij Toogethr, een zakelijk mobiliteitsplatform dat woon-werkverkeer en parkeren optimaliseert voor grote organisaties in Nederland, België en Duitsland. In ons land doet Toogethr dat bijvoorbeeld voor bedrijven als Heineken, Alliander, APG en Danone.

Aannames volstaan niet

“Mensen werken steeds flexibeler op kantoor, thuis of elders. Als er geen plaats beschikbaar is, kan dat leiden tot de keuze om thuis te werken, of te reizen met de trein of de fiets.. Aannames kloppen niet, je moet het exact weten. Al is het maar om op termijn te voorkomen dat je te veel moet betalen voor je footprint. Want daar gaan we zeer waarschijnlijk naartoe, dat aan CO2 financiële waarde wordt toegekend en dat je als bedrijf gaat betalen voor je CO2-verbruik.”

Als er geen plaats beschikbaar is, kan dat leiden tot de keuze om thuis te werken, of te reizen met de trein of de fiets”

Het parkeermanagementsysteem van Toogethr is voorzien van kentekenherkenning en koppelt dat aan naw-data en gegevens van het RDW. Op die manier is per werknemer zowel het type auto bekend als de afstand van het huisadres naar kantoor. Door het aantal parkeermomenten te registreren, wordt rapportage mogelijk over de CO2-footprint van dit woon-werkverkeer.

Parkeerbeleving

Een stapje verder gaat de reserveringsmodule. Daarmee kunnen medewerkers vooraf parkeerplekken reserveren. “Hier kan een sturend effect van uitgaan”, vult Joosten aan. “Als er geen plaats beschikbaar is, kan dat leiden tot de keuze om thuis te werken, of te reizen met de trein of de fiets.” Met de kentekenherkenning kan tevens de parkeerbeleving worden versterkt. “Dat de slagboom direct opengaat als je aankomt bijvoorbeeld, of dat je wordt begeleid naar de nog beschikbare parkeerplaats.”

Als er geen plaats beschikbaar is, kan dat leiden tot de keuze om thuis te werken, of te reizen met de trein of de fiets”

Het parkeerreserveringssysteem optimaliseert bovendien het gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen. Hij geeft een praktijkvoorbeeld van Heineken International op Schiphol. “Daar is de ruimte schaars. Voor 500 medewerkers zijn 110 parkeerplaatsen beschikbaar. En toch functioneert dat goed.”

Rick Joosten licht de mobiliteitstrends voor 2023 kort toe.

Verduurzamen en belonen

Met aanvullende apps tracht Toogethr het reisgedrag van medewerkers positief te sturen. Zo is er de app Toogethr Cycles, die gefietste kilometers direct omzet in spaarpunten. Die punten kunnen worden verzilverd in een webshop. Met punten kunnen een fiets of fietsonderdelen worden gekocht, of leuke cadeaus. Als de werkgever daarvoor kiest, kunnen met de punten ook lunches of koffie worden afgerekend. “Elke fietsrit telt mee, ook privé gereden kilometers”, zegt Joosten. “Zo wordt het gebruik van de fiets voor de lange termijn aantrekkelijk.”

De app RideShare stimuleert carpoolen. “Via slimme algoritmes worden reizende collega’s aan elkaar gekoppeld op basis van hun dagelijkse woon-werkroutine. Gedeelde ritten dragen bij aan minder CO2-uitstoot, minder bezette parkeerplekken en het zorgt voor extra sociale interactie tijdens het reizen naar werk. Samen reizen levert eveneens spaarpunten op.”

Elektrische auto’s

Joosten voorziet een snelle elektrificatie van het zakelijke wagenpark. Diverse initiatieven gaan die ontwikkeling versnellen. Hij wijst op het energielabel voor vastgoed, het verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s in Noorwegen vanaf 2025 en een vergelijkbaar verbod in België vanaf 2026 voor zakelijke auto’s. “De Europese Unie verlangt dit voor 2035. Nederland zal op termijn ongetwijfeld volgen. Leasemaatschappijen en corporates doen het nu al.”

Met de snelle toename van het aantal elektrische wagens wordt laadcapaciteit een aandachtspunt. “Binnen twee à drie jaar zullen er veel meer laadpalen nodig zijn. De tijdige aanleg ervan wordt een uitdaging. Maar dat geldt niet minder voor de infrastructuur, voor de netcapaciteit om het opladen mogelijk te maken.”

Vast parkeerrecht

Door het parkeermanagementsysteem te koppelen aan de laadpalen, verbetert de gebruiksratio van de palen, zegt Joosten. “Als Facility wil je de gastvrijheid van je kantoor optimaliseren. Medewerkers en gasten kunnen een oplaadpunt reserveren; die hebben ze dan gegarandeerd. Maar ze kunnen tevens aangeven of het een kort of een lang bezoek wordt. Als het een snel bezoek betreft, waarna een lange reis volgt, dan is snel opladen van belang. Is iemand er lang, dan kan langzaam ophalen volstaan. Het systeem kan dat sturen.”

Deze nieuwe manier van parkeren heeft gevolgen voor vaste parkeerrechten, zoals die op veel plekken nog bestaan, bijvoorbeeld voor de directie vlakbij de voordeur. “Het is de vraag of dat nog passend is.” Maar vaste parkeerrechten zullen wel blijven bestaan, verwacht Joosten. “Op specifieke dagen voor specifieke functionarissen. Bijvoorbeeld op vrijdagochtend voor het commerciële team, als zij dan gezamenlijk naar kantoor komen.” 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Toogethr en is gepubliceerd in het digimagazine Facilitaire Trends 2023.