Robots in FM: ervaringen, mogelijkheden en kansen in de praktijk

Robots in FM: ervaringen, mogelijkheden en kansen in de praktijk

Is er toekomst voor de inzet van facilitaire robots in de praktijk? Wat zijn de ontwikkelingen, waar liggen kansen, op welke terreinen zou dat kunnen en hoe gaat dat er dan uitzien?

Deze vragen staan centraal in de sessie Robotisering in FM: de (mis)match tussen visie en praktijk die wordt gegeven tijdens het Facto Congres op 21 september a.s. in Nieuwegein. Net als voorgaande jaren worden op het congres weer rond de 250 FM-professionals verwacht.

Sprekers

Tijdens de sessie komen drie experts/ervaringsdeskundigen aan het woord.

Robotisering kan theoretisch een goede oplossing bieden voor de uitdagingen van de facilitaire markt, onder andere op het gebied van arbeidsmarktkrapte en fysiek belastende functies. Zeker binnen schoonmaak worden grote stappen gezet op het gebied van robotisering. Maar hoe zit het met de match tussen theorie en praktijk?

Prof. dr. David Abbink neemt je mee in zijn visie en besteedt onder meer aandacht aan de vraag: Hoe gaat de toekomst van fysiek werk eruit zien?
Abbink is hoogleraar aan de TU Delft met als aandachtsgebied de interactie tussen mens en robot. Goede robotica kan volgens hem alleen ontwikkeld worden mét en vóór vakmensen op de werkvloer.

Inzet van facilitaire robots in de praktijk?

En hoe zit het met de inzet van facilitaire robots in de praktijk? In het expertpanel delen - onder leiding van Mieke Sprinkhuizen (Gom) - Jang Mee Bosman en Charlotte Morijn hun ervaringen met facilitaire robots in de praktijk.
In hoeverre is er een match tussen de visie en de huidige praktijk? Wat werkt al wel en wat nog niet? Ook prof. David Abbink zal aan het panel deelnemen.

Programma Facto Congres op 21-9 a.s.

Op het congresprogramma staan dit jaar onder meer de volgende onderdelen:

PLENAIRE KEYNOTES

Keynote 1. De Mentale Reset, door dr. Elke Geraerts, neuropsycholoog
Keynote 2. Succesvol falen: stilstaan is vooruitgaan, door Niels Thijssen, topsportcoach

PARALLELLE SESSIES (iedere deelnemer kan aan 3 sessies deelnemen)

Meer weten over het Facto Congres 2023?

>> Bezoek dan de speciale website.