FacilityApps lanceert nieuwe module

FacilityApps lanceert nieuwe module

FacilityApps lanceert een nieuwe meetmethode die schoonmaakbedrijven moet ondersteunen in het zo objectief mogelijk meten van de schoonmaakkwaliteit. Het gaat om een uitbreiding op de bestaande DKS-structuur met onderscheid in elementen, ruimtesoorten en objecten.

“DKS is een prima werkende kwaliteitsmeting voor schoonmaakbedrijven. Maar deze traditionele
methode meet slechts het aantal fouten in een ruimte, en dat zegt niet zoveel over de kwaliteit van de schoonmaak”, vertelt Eric Kok, Customer Succes Manager van FacilityApps. “Want 100 fouten in een ruimte van 20.000 m2 kan geen probleem zijn, terwijl dit in een kleinere ruimte juist cruciaal kan zijn.”

Een kantoor is anders dan een vliegveld en de schoonmaakkwaliteit moet dan ook anders worden beoordeeld.

Hij vervolgt: “Met DKS krijgt de schoonmaakkwaliteit een cijfer, maar waar is dit cijfer op gebaseerd als alle ruimtesoorten als gelijk worden beoordeeld? Wij willen deze metingen eerlijker en objectiever maken. Een kantoor is immers anders dan een vliegveld of school en de schoonmaakkwaliteit moet dan ook anders worden beoordeeld.”

Gewicht hangen aan bepaalde ruimtes

FacilityApps heeft aan de vertrouwde DKS-structuur een nieuwe weegtool toegevoegd die instelbaar is op object-, ruimte- en elementniveau. De score van een ruimte wordt beïnvloed door het gewicht dat aan de elementen wordt toegekend. Deze kunnen voorafgaand aan metingen worden ingesteld in de (DKS) instellingen. Moet een bepaalde ruimte, zoals een toilet of vergaderzaal, meer gewicht krijgen dan andere? Dan kan daaraan een groter gewicht worden toegekend. Op deze manier wordt de kwaliteitsmeting eerlijker en objectief, stelt de schoonmaaksoftwareontwikkelaar.

Gebruikersgemak

Bij de ontwikkeling van de nieuwe meetwijze is ook aan de persoon die de kwaliteitsmeting uitvoert gedacht. Via een dropdown kunnen de aan het object gekoppelde werknemers en vooraf toegewezen ruimtetypes, elementen en objectcategorie worden geselecteerd. Zelf intypen is niet meer nodig.

Met de toevoeging van de nieuwe meetmethode heeft FacilityApps ook haar kwaliteitsmanagement-rapport vernieuwd. Met visueel aantrekkelijke tabellen en grafieken die de uitkomsten direct weergeven zoals overzichten per ruimte & ruimtetype, object score geschiedenis om de kwaliteitsontwikkeling te zien en elementen overzicht per ruimte om te zien hoe de score tot stand is gekomen.