Wat kun je doen als een werknemer plots niet komt opdagen?

Wat kun je doen als een werknemer plots niet komt opdagen?

Elke werkgever zal er bij tijd en wijlen mee te maken hebben: werknemers die niet komen opdagen. Zonder zich ziek te melden of met een andere opgaaf van reden. Heel vervelend, want wat is er aan de hand? En wat kun je als werkgever doen?

PWnet zette een aantal veelgestelde vragen én tips onder elkaar voor werkgevers die dit probleem ervaren. De belangrijkste take-away? Probeer te blijven communiceren met je werknemer!

Tip 1: Zorg dat werknemers het verzuimbeleid kennen

Weten jouw werknemers wie ze moeten bellen wanneer ze niet kunnen komen werken? Of zijn er ook andere manieren waarop ze zich kunnen afmelden? Het is belangrijk dat ze dit op een laagdrempelige manier kunnen doen en dat iedereen dat ook echt weet.

Laat ook weten wat er gebeurt als een werknemer zomaar niet komt opdagen. Staan daar sancties op? Bijvoorbeeld dat de tijd die een werknemer zonder reden niet aanwezig is, wordt afgetrokken van de vakantie-uren. Handelen met een menselijke maat is goed, maar je hoeft als werkgever ook niet te vrijblijvend te zijn.

Tip 2: Houd proactief contact

Als een werknemer niet komt opdagen, neem dan contact op. Begin met een belletje of appje. Dat zijn laagdrempelige manieren om het contact te leggen. Het is niet handig direct bij iemand op de stoep te staan.

Dossier bouwen

Wel handig is het om al het contact ook schriftelijk vast te leggen. Dus stuur een mailtje nadat je gebeld hebt met de inhoud van het gesprek. Op deze manier kun je als werkgever laten zien dat je er veel aan hebt gedaan om een werknemer weer bij het werk te betrekken. Mocht het dan uiteindelijk uitdraaien op een conflict of de wens het arbeidscontract te beëindigen, dan kun je aantonen dat je hier een goede reden voor hebt. Werknemers met een vast contract kun je bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan. Daarbij moet je als werkgever een aardig uitgebreid dossier laten zien waarin duidelijk wordt dat je de werknemer veel kansen hebt geboden.

Tip 3: Gebruik je HR-afdeling

Als kleiner bedrijf heb je wellicht geen aparte HR-afdeling. Als je die wel hebt, gebruik hem dan. Iemand van HR voelt voor veel werknemers neutraler aan dan de eigen leidinggevende. Zeker bij conflict. Blijf als leidinggevende natuurlijk wel betrokken bij de werknemer.

Heb je geen HR-afdeling of weten zij ook niet wat de beste stappen zijn? Schroom dan ook niet om extern advies in te winnen. Bijvoorbeeld een jurist over de regelgeving rond ontslag of een externe expert op het gebied van arbeidsconflicten als je er graag met je werknemer uitkomt.

Tip 4: Blijf betrokken bij je werknemers

Als je weet wat er bij je werknemers speelt, dan weet je vaker ook al waarom iemand plots niet komt opdagen. Dat maakt het gesprek een stuk gemakkelijker. Zorg er ook voor dat je betrokken blijft na het voorval. Af en toe bellen met de vraag hoe het met iemand gaat, kan er al voor zorgen dat het niet nogmaals gebeurt.

Bron: PWnet