OSB onaangenaam verrast: banenafspraak levert minder op

OSB onaangenaam verrast: banenafspraak levert minder op

Vorige week rapporteerde Cedris dat de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking sinds eind 2012 veel minder is toegenomen dan de cijfers van de banenafspraak laten zien. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Tellingen banenafspraak: het succes ontrafeld' van Capeladvies. Volg Service Management op LinkedIn:

Met de banenafspraak hebben het rijk en sociale partners in 2013 afgesproken om in de periode tot 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens officiële tellingen zijn er tot eind 2019 53.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk gekomen. Capeladvies heeft berekend dat dit aantal fors lager is en 12.000 mensen betreft.

Lees ook: WVS Schoonmaak over TOP Academie: ‘Deze jongeren verdienen een mooie baan in de schoonmaak’

Verruiming van criteria

De oorzaak hiervan zou deels liggen in wijzigingen en een verruiming van de criteria. Door de verbreding zijn banen meegeteld die niet direct hebben gezorgd voor extra werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Het zou bijvoorbeeld gaan om Wajongers die al een baan hadden en Vso-Pro leerlingen die zonder banenafspraak regulier ook aan het werk zouden zijn gekomen

“Het percentage werkgevers dat mensen met een beperking in dienst neemt is de laatste vijf jaar vrijwel gelijk gebleven en is nog altijd minder dan 15%. Dat is te laag om de ambitie van de banenafspraak en van een echt inclusieve arbeidsmarkt waar te maken. Een extra doelstelling van minimaal 50% inclusieve werkgevers, zou onderdeel moeten zijn van een nieuw regeerakkoord,” aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

>> Lees ook: Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers

OSB herkent zich niet interpretatie cijfers

osbOSB is ‘onaangenaam verrast’ door het gepubliceerde rapport. Zij stellen dat het aantal mensen met een arbeidsbeperking in de schoonmaakbranche de afgelopen jaren flink is gestegen. Daarbij is ook geïnvesteerd in de begeleiding hiervan en in het enthousiasmeren van mensen met een arbeidsbeperking voor een baan in de schoonmaak. Gewijzigde afspraken werden gemaakt toen in de praktijk bleek dat een grote groep onvoldoende beschreven was.

“Tegen het licht van deze afspraken heeft het rapport van Cedris ons onaangenaam verrast. Wij herkennen ons niet in de interpretatie van de cijfers. Ook niet als we kijken naar de groei van de doelgroep binnen de branche. Wij zijn dan ook verbaasd over de discussie, die op dit moment door Cedris wordt gestart, over de telling van de bij wet vastgelegde en met sociale partners afgestemde, doelgroep banenafspraak. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de cijfers niet kloppen en/of onjuist geïnterpreteerd zijn”, aldus OSB.

>> Lees ook:Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Focus op baanbehoud

OSB roept op om in deze tijd niet de telling van de doelgroep ter discussie te stellen, maar deze energie te gebruiken om duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. “We roepen Cedris op om de gemaakte definitie en afspraken te respecteren.” Ze willen vooral focussen op baanbehoud voor mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij als gevolg van de coronacrisis niet in een uitkering belanden.

>> Lees ook:Werkloosheid 2021: aandacht voor jongeren en mensen met een arbeidsbeperking