Cedris: "Het is nu of nooit voor inclusieve arbeidsmarkt"

De arbeidsmarkt kent inmiddels meer vacatures dan werklozen, maar het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag is daalt. Dat laatste blijkt uit een analyse die Cedris, Vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, heeft gemaakt. Vakbond FNV reageert: "In een arbeidsmarkt die schreeuwt om medewerkers is dit echt onbegrijpelijk."

Deze analyse is gebaseerd op cijfers van de Wet sociale werkvoorziening, de banenafspraak en beschut werk die onlangs zijn gepubliceerd. Het totaal aantal mensen dat binnen deze regelingen werkzaam was daalde in 2020 met 4.418. Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 lijkt het erop dat deze negatieve trend doorzet. Cedris vindt dit onacceptabel.

Groot contrast met vraag naar werknemers

De ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt, staat in groot contrast met de grote vraag naar werknemers. 60 procent van de werkgevers wil mensen met een ondersteuningsbehoefte graag inzetten, maar door allerlei belemmeringen lukt dat slechts bij 12 procent van de werkgevers. "Daarom moeten bestaande drempels worden weggenomen, voor werkzoekenden én werkgevers", aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.


Cohen: "Door de vele vacatures hebben we iedereen nodig op de arbeidsmarkt, ook mensen met een arbeidsbeperking. Met hun talenten en vaardigheden zijn deze mensen een antwoord op de stijgende vraag naar werknemers in sectoren zoals de techniek, de horeca, het groen en de schoonmaak. Hier ligt dé kans om nieuwe stappen te zetten richting de inclusieve arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen."

Kansen moet politiek ook pakken

"Die kans moet de politiek ook pakken", vervolgt Cohen. "Iedereen moet de stap naar werk kunnen zetten, ook als daar hulp of begeleiding bij nodig is. Als dat nu niet lukt, lukt het nooit. Een investering in de inclusieve arbeidsmarkt is noodzakelijk om werkgevers te helpen hun vacatures te vervullen. Een investering die zich terugbetaalt."

Cohen: "Iedereen moet de stap naar werk kunnen zetten, ook als daar hulp of begeleiding bij nodig is."

Cedris heeft in een 'bouwplan naar een inclusieve arbeidsmarkt' benoemd welke keuzes en concrete maatregelen nodig zijn om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Hierbij gaat het onder meer om het investeren in sociale ontwikkelbedrijven, betere begeleiding van werkgevers en werknemers, gericht scholingsaanbod en een landsdekkende beschikbaarheid van essentiële instrumenten.

Investeer in sociaal ontwikelbedrijven

Sectorwerkgevers riepen eerder dit jaar samen met Cedris de politiek al op om onder andere te investeren in sociaal ontwikkelbedrijven. Cohen: "De sociaal ontwikkelbedrijven zijn voor werknemers een opstap naar betaald werk, kunnen werkgevers helpen hen in te passen binnen hun bedrijf en werknemers (tijdelijk) opvangen als het bij een werkgever even niet lukt."

Oplossingen blijven uit

Volgens vakbond FNV zorgt de "slepende formatie" ervoor dat de oplossingen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen uitblijven."Het is hoog tijd dat het kabinet hier serieus werk van maakt, demissionair of niet", aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. "In een arbeidsmarkt die schreeuwt om medewerkers is dit echt onbegrijpelijk. We hebben eind 2019 al geconstateerd dat de Participatiewet in de huidige vorm niet werkt. We zijn straks twee jaar verder. Mensen die recht op ondersteuning hebben bij het zoeken naar werk krijgen dat niet altijd."

Lang genoeg getreuzeld

FNV wijst erop dat er al anderhalf jaar een plan klaar ligt om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar en tijdens werk, waarvoor ook steun was van een meerderheid van de Tweede Kamer. Jong wil dat plan terugzien in het regeerakkoord. "Er is nu lang genoeg getreuzeld. We laten deze mensen al te lang in de steek", aldus Jong.