Dit doe je als mkb-ondernemer (juist niet) bij ziekteverzuim

Dit doe je als mkb-ondernemer (juist niet) bij ziekteverzuim

Vooral in het midden- en kleinbedrijf is het vaak direct te merken zodra medewerkers (langdurig) uitvallen wegens ziekte. Een goed verzuimbeheer is dan ook belangrijk. Zo is het praktisch om te weten wat de wettelijke verplichtingen zijn en wanneer je de bedrijfsarts moet inschakelen.

Rik Berghout, eigenaar van HR-adviesbureau Panthion en Tom van Ruler, casemanager Verzuim deelden tips met PW., zusterblad van Service Management. Wil je voorkomen dat je te laat in actie komt bij verzuim? Neem dan bij twijfel na een ziekmelding contact op met de arbodienst of bedrijfsarts, zo geven de heren aan. Als er goed contact is met deze partijen, kun je namelijk snel schakelen en actie ondernemen. Bijvoorbeeld om een medewerker te helpen duurzaam te re-integreren op de werkvloer.

Niet afwachten

Stel ook een duidelijk verzuimbeleid op met heldere afspraken. Ook belangrijk: blijf in contact met de werknemer. Berghout: “Wacht niet af. Blijf veel aandacht geven aan de medewerker en vraag actief of de medewerker iets nodig heeft. Dat helpt voor het terugkeren.”

Investeer in verzuimpreventie

Investeren in personeel om ze gemotiveerd en gezond aan het werk te houden, is van meerwaarde, zo stellen de mannen. Denk hierbij aan de inzet van professionals als bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches. Berghout geeft aan: “Als je als werkgever aantrekkelijk wilt blijven, moet je ook laten zien wat je kunt bijdragen in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De arbeidskrapte lijkt namelijk nog jaren aan te houden.” Afhankelijk van de behoefte van je medewerkers kun je bijvoorbeeld een cursus beter slapen aanbieden, of grenzen aangeven. Nog een tip: reken uit hoeveel bijvoorbeeld zes verzuimdagen kosten en dat af tegen de kosten van een preventief verzuimtraject, dat ongeveer 1500 euro kost. Zo heb je snel helder of de investering de moeite waard is.

Blijf in gesprek

Een derde tip: blijf in gesprek met elkaar en toon oprechte interesse. “Opvallend vaak schuilt een loopbaanvraag of disbalans in de werk-privésituatie achter verzuimsituaties”, weet Berghout. De werkgever kan veel oplossen door een coach of andere specialisten aan werknemers aan te bieden voor begeleiding. Maar het begint met oprechte interesse: drink een kopje koffie en vraag hoe het gaat. Geeft een medewerker aan dat het niet goed gaat, dan kun je als werkgever altijd een preventief medisch spreekuur met de bedrijfsarts organiseren.

Houd contact met de arbodienst

Zorg dat je in ieder geval een keer in het jaar aan tafel zit met de arbodienst. De arbodienst is een partner om mee samen te werken, het is geen controledienst. Gebruik de contactmomenten om te evalueren of om na te denken over wat er preventief kan worden gedaan om het verzuim te voorkomen. De arbodienst kan advies geven over interventies, bijvoorbeeld rondom werkdruk en een werkdrukonderzoek.

Hechte banden

In veel mkb-bedrijven heerst er een familiecultuur. Mensen werken al jaren met elkaar samen en dat maakt het soms juist lastig om aan te geven dat er een conflict is, weet Van Ruler. Terwijl dat soort psychische belasting een werknemer echt dwars kan gaan zitten, wat leidt tot tot uitval of ontslag. Voorkom dit door inspraakmomenten voor medewerkers op periodieke basis te organiseren. Wat naar boven komt uit die gesprekken zou kunnen worden uitgediept in een trainingssessie. Wat ook kan is een derde, onafhankelijke, partij in gesprek te laten gaan met werknemers.