Goed voorbeeld van gezond gedrag doet collega's volgen

Goed voorbeeld van gezond gedrag doet collega's volgen

Om de gezondheid van werknemers te bevorderen, bieden sommige bedrijven gratis fitnessabonnementen aan. Andere organisaties schotelen in de bedrijfskantine enkel gezonde lunches voor. Maar hebben dergelijke initiatieven effect op de gezondheid én de werkprestaties van werknemers? Dat onderzocht sociologe Anne van der Put. Zij is vrijdag 12 mei aan de Universiteit van Utrecht gepromoveerd op de rol van de werkomgeving in gezondheidsbevordering op het werk.

"Het zijn vooral de collega's die van belang zijn voor gezond gedrag", schrijft Van der Put in haar proefschrift. "De sociale norm wordt gevormd door het gedrag van collega’s. Als collega’s gebruikmaken van de mogelijkheden om de gezondheid te bevorderen, zullen andere werknemers aan deze norm willen voldoen.” Dit overnemen van het gedrag van collega’s blijft niet beperkt tot het gebruik van gezondheidsbevordering op het werk, het blijkt ook van toepassing op gezond gedrag in het algemeen.

Beter presteren

Uit het onderzoek blijkt verder dat werknemers die gebruikmaken van gezondheidsbevordering op het werk, beter presteren. Ze voeren hun werk beter uit en zetten vaker een stapje extra. “Dit geldt zelfs voor de werknemers die niet gebruikmaken van de regelingen, maar wel weten dat deze beschikbaar zijn. Werknemers zien gezondheidsbevordering op het werk als indicatie dat hun werkgever zich bekommert om hun welzijn, en als dank hiervoor doen ze beter hun best.”

Focus op gezond eten

Als werkgevers willen bijdragen aan een gezonde leefstijl van hun werknemers, raadt Van der Put aan om zich te richten op gezonde voeding.
“Eten wordt eenvoudigweg vaker op werk gedaan. De andere typen gezondheidsbevordering op het werk die ik heb onderzocht, zijn gericht op bewegen en medisch preventieve onderzoeken: die kunnen ook makkelijk buiten werktijd plaatsvinden.”

Lees het volledig artikel bij zusterblad facto.