Dit komt er kijken bij de energiebesparingsplicht

Dit komt er kijken bij de energiebesparingsplicht

De overheid stimuleert en verplicht soms energiebesparende maatregelen. Zo krijgen bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken te maken met de energiebesparingsplicht. Dit betekent dat ze alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder dienen uit te voeren. De plicht omvat een informatieplicht, onderzoeksplicht en een EED-auditplicht.

Grote bedrijven die energiebesparende maatregelen moeten doorvoeren doen er goed aan om te starten met het bekijken van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). In deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De EML bestaat uit drie categorieën: gebouwen, faciliteiten en processen. Ondernemers bepalen zelf welke categorieën relevant zijn, al is de categorie gebouwen voor elke organisatie relevant.

Eens in de vier jaar rapporteert het bedrijf op basis van de EML welke maatregelen zijn uitgevoerd en welke nog op de planning staan. De maatregelen voor de informatieplicht zijn gebouw- en activiteitgebonden. Ook kunnen zij onderzoek doen naar mogelijke maatregelen en deze doorberekenen en aantonen welke binnen vijf jaar zijn terugverdiend. DEB, een initiatief van MKB Nederland, kan ondernemers hulp bieden bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Onderzoeksplicht

Daarnaast is er de onderzoeksplicht voor energie-intensieve bedrijven met jaarlijks een elektriciteitsverbruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m³ aardgas(equivalent). Naast de energiebesparende maatregelen (EML) dienen zij te onderzoeken welke maatregelen zij verder kunnen uitvoeren om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door het opwekken van energie. Bij de onderzoeksplicht draait het alleen om de activiteitgebonden maatregelen. Rapportage over gebouwgebonden maatregelen vallen onder de informatieplicht energiebesparing.

Tot slot is er nog de EED-auditplicht, die in het kader staat van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Deze plicht geldt voor grote organisaties met minstens 250 fulltime werknemers (FTE) of een omzet van minstens 50 miljoen euro en een balanstotaal van minstens 43 miljoen euro. Midden- en kleinbedrijven (MKB) vallen hier dus niet onder. Grote organisaties die wel aan deze criteria voldoen dienen elke vier jaar te onderzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer zij kunnen uitvoeren.

Lees ook: