Eerlijke koffie: duurzame impact door directe samenwerking in de keten

Eerlijke koffie: duurzame impact door directe samenwerking in de keten

Binnen de wereld van aanbestedingen is de laatste jaren een groeiende vraag zichtbaar naar een eerlijke en transparante keten. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de impact die hun activiteiten hebben op zowel mensen als het milieu in de landen van herkomst. De koffiebeleving, en dus de koffie die wordt gedronken op het werk, is daarin niet anders.

De groeiende vraag laat zien dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van hun bijdrage aan een duurzame toeleveringsketen voor de producten die zij aanbieden. Daarnaast leeft de medewerker van nu bewuster en stijgt onder hen ook de vraag naar koffies met een duurzaam verhaal, zodat zij zich goed voelen bij het drinken van iedere consumptie.

Deze bedrijven vinden in de Idealist koffie een partner die perfect aansluit bij hun waarden en doelstellingen. Deze koffie wordt exclusief door Maas aangeboden aan bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen in Nederland. 

Een eerlijke en transparante keten omvat onder meer een winstgevende prijs voor de boer, het daarmee bevorderen van milieuvriendelijke landbouwpraktijken om ecosystemen te behouden en het stimuleren van traceerbaarheid om de herkomst van de koffie te kunnen volgen van boer tot kop. Idealist koffie erkent deze uitdagingen en pakt ze iedere dag opnieuw aan voor de realisatie van een toekomstbestendige koffieketen.

Eerlijke prijs voor koffieboeren in Afrika

In Afrika zijn koffieboeren vaak genoodzaakt om hun koffie te verkopen tegen een lage prijs, omdat zij geen goede toegang hebben tot de markt. Deze prijs wordt bepaald door handelaren die vaak op afstand de koffie inkopen. Voor de Idealist koopt Maas de koffiebonen rechtstreeks in bij de boerencoöperaties in Rwanda, Burundi en Oeganda. Door het ontbreken van tussenhandelaren zijn er minder schakels, is de keten korter en dus transparanter. Bovendien is er meer winst te verdelen en krijgt de boer niet alleen een eerlijke, maar vooral ook een winstgevende prijs.

Bij alle overeenkomsten die in Afrika worden gesloten is de Leefbaar Inkomen Referentieprijs (LIRP), die wordt berekend door Fairtrade International, het uitgangspunt. De LIRP is het minimale inkomen in een bepaalde regio om te kunnen voldoen aan de standaard basisbehoeften zoals huisvesting, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en transport. Zo betaalden wij in 2023 in Rwanda gemiddeld $3,85, in Burundi gemiddeld $4,00 per kilo Arabica bonen en in Oeganda gemiddeld $2,62 per kilo Robusta bonen voor de Idealist. Om dit te vergelijken met de LIRP gebruikt Maas momenteel de cijfers van Oeganda, aangezien deze van Rwanda en Burundi nog in berekening zijn. Voor Arabica is dit $3,83 en voor Robusta $1,89.

Ando, medeoprichter Pure Africa: “Na een tijdje gewoond te hebben in Ethiopië, bedacht ik een manier om het anders aan te pakken en die de boer vooruit helpt. Een werkwijze die uitgaat van ondernemerschap, wederkerigheid en écht samenwerken. Een keten die winstgevend is tot aan de boer”.

Toekomstbestendig van boer tot kop

Om de prijs vast te leggen en te toetsen of deze daadwerkelijk van de boerencoöperatie afkomstig is, maakt Maas gebruik van een blockchain technologie. Met deze technologie leg de leverancier alle transacties van het contract vast. Hierdoor kan ze betalingen terug traceren tot aan de boer en weet ze zeker dat die een eerlijke prijs hebben ontvangen. Dankzij deze inzichten weet ze precies wat er speelt, kunnen we snel schakelen en zorgen we voor een gezondere financiële situatie voor de coöperaties.

Naast een winstgevende prijs, investeren we voor iedere kilo koffie €1,- in microkredieten voor de koffieboeren. Dit zijn leningen van ongeveer €1.000,- per boer en gebeurt in samenwerking met een lokale micro-financieringsbank. De bank mag maximaal 6% rente vragen in plaats van de gebruikelijke 25 tot 40% in Afrika. Zo maken we financiering toegankelijker, helpen we de boeren hun bedrijf te ontwikkelen en de opbrengst van hun plantages te verhogen.

Een van de vereisten bij het afsluiten van een lening aan een koffieboer is dat er een maatregel genomen moet worden om de eigen plantages verder te verduurzamen. De boer krijgt hierin de keuze uit het planten van schaduwbomen voor het versterken van de bodem, het combineren van bomen met gewassen voor biodiversiteit of het vervangen van kunstmest. Maar daar stopt het niet. Pure Africa ondersteunt bij het verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van de koffieoogst met de inzet van landbouwdeskundige. Dit alles met als doel voorop: een toekomstbestendige en duurzame keten.

George Schoof, CCO van Maas: “De Idealist zorgt dat een bedrijf door iets alledaags als het drinken van een kop koffie al kan bijdragen aan verantwoord ondernemen, Een bedrijf weet niet alleen waar de koffie vandaan komt, maar zorgt ook voor een duurzame toekomst voor alle betrokkenen”. Maas is blij met de groeiende vraag naar een eerlijke en transparante keten binnen aanbestedingen. Dit geeft niet alleen aan dat er een verschuiving is naar verantwoord en duurzaam ondernemen, maar dat ook steeds meer bedrijven inzien dat we door bewust producten in te kopen al het verschil kunnen maken. Zowel hier voor de medewerker en het werkplezier als voor de boer in de landen van oorsprong.

Dit artikel is gesponsord door Maas