Vakantiegeld 2024 valt hoger uit voor lagere inkomens

Vakantiegeld 2024 valt hoger uit voor lagere inkomens

Komende maand krijgt het merendeel van de werkende Nederlanders het vakantiegeld uitgekeerd. Voor mensen met een modaal inkomen of hoger is de hoogte van het bedrag lager of gelijk aan afgelopen jaar. Mensen die net onder modaal verdienen, 3.000 euro bruto per maand, ontvangen daarentegen netto 242 euro meer vakantiegeld.

Mensen met een modaal inkomen (3.395 euro bruto per maand) krijgen netto 19 euro minder dan afgelopen jaar. Als je drie keer modaal verdient (10.185 euro bruto per maand), valt het vakantiegeld netto 637 euro lager uit. Een parttime medewerker die 1.750 euro bruto per maand krijgt, incasseert 578 euro extra ten opzichte van 2023. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland.

Verschillen hoogte loonbelasting

De opvallende verschillen ontstaan door het verrekeningspercentage op het standaard belastingtarief. Dit verrekeningspercentage moet ervoor zorgen dat de heffingskortingen op de juiste manier worden berekend. De heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Ieder jaar worden de grenzen waarbij de op- en afbouw van de heffingskortingen beginnen verlegd. Dit is van invloed op de hoogte van de loonbelasting die op het vakantiegeld wordt ingehouden. 

Zo wordt bij een werknemer die bruto 1.750 euro per maand verdient, dit jaar gerekend met een tarief van 5,54 procent. Vorig jaar was dit nog 39,94 procent. Voor de mensen met een bruto salaris van 3.000 euro daalt het tarief van 49,54 procent naar 41,13 procent. Dit verklaart waarom het vakantiegeld in 2024 hoger uitvalt. Verdien je echter bruto drie keer modaal, dan wordt dit jaar dat het toptarief van 49,5 procent nog gecorrigeerd met een verrekeningspercentage van plus 6,51 procent. Dit jaar loopt de afbouw van de arbeidskorting namelijk langer door. Over de vakantiebijslag wordt nu 56,01 procent loonheffing ingehouden, terwijl dit vorig jaar nog 49,5 procent was.

Gevolgen hoger minimumloon

De introductie van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 heeft ook invloed op de hoogte van het vakantiegeld. Een werknemer met het minimumloon op basis van een 36-urige werkweek ontvangt 15 euro minder vakantiegeld ten opzichte van 2023. Minimumloners met een 38-urige of 40-urige werkweek ontvangen netto respectievelijk 12 euro en 40 euro meer. De belangrijkste reden is dat door de invoering van een wettelijk minimum uurloon er bij een 38-urige en 40-urige werkweek ook over een hoger salaris (meer uren) vakantiegeld wordt opgebouwd. 

Lees meer: