Visie Effektief: "We blijven trots op de sterke band met onze opdrachtgevers"

Visie Effektief: "We blijven trots op de sterke band met onze opdrachtgevers"

Uit de cijfers van het marktonderzoek van Service Management maken we op dat, ondanks de grote personeelstekorten, de historisch hoge inflatie en de voortdurende kostenstijgingen, de schoonmaaksector groei weet vast te houden. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Erwin de Jong, algemeen directeur van Effektief Facility Services, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2023?

"Op het jaar 2023 kijken we met een positief gevoel terug. Onze groeiambitie is wederom op basis van onze prognose waargemaakt. Dit kan alleen met een hecht team dat op elkaar in is gespeeld. We merken dat we hierdoor slagkracht hebben. We blijven trots op de sterke band met onze huidige opdrachtgevers. Ook dit jaar is dat weer gebleken bij behoud bij heraanbestedingen. Hierdoor hebben we opdrachtgevers waar we al meer dan tien jaar schoonmaken en dat is best bijzonder in de schoonmaakbranche."

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2024 en daarna? Hoe rooskleurig of somber ziet dat eruit? 

"Onze verwachting is dat we onze stijgende positieve lijn blijven doorzetten. Na Q1 is de conclusie dat we conform onze prognose groeien, dus we zien 2024 rooskleurig in. Om Effektief naar de volgende fase te leiden, dragen we de dagelijkse leiding per 1 juni over aan de nieuwe algemeen directeur Remko Stolk. In Remko hebben we een leider gevonden wiens toewijding en ervaring naadloos aansluiten bij de ambitieuze paden die we in 2024 en daarna voor ons zien."

Vraag 3: In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

"Binnen de schoonmaak zien we net als vorig jaar kansen in de sector gezondheidszorg en ziekenhuizen. Doordat we facilitair breder zijn geworden met ons uitzendbureau 365Werk, Gang van Zaken Catering en Ferwerda Beveiliging, merken we dat steeds meer opdrachtgevers meerdere diensten bij ons afnemen."

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid? 

"We zijn begin april verhuisd naar ons nieuwe duurzame hoofdkantoor in Groningen. Wat betreft duurzaamheid is dit een grote stap vooruit. Ook zien we steeds meer kansen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Daar maken we mooie stappen. Op het gebied van milieu zijn er uitdagingen in de doorontwikkeling van middelen, materialen en machines. We willen hierbij sneller gaan dan realiseerbaar is. Pilots brengen niet altijd het gewenste resultaat. Het pionieren vinden we leuk, maar we zijn ook van het resultaat. We zijn niet snel tevreden met kleine stappen, maar realiseren wel dat we op dit gebied al heel ver zijn en dat stappen daardoor ook kleiner worden."

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering? 

"Digitalisering vindt binnen Effektief op steeds meer onderdelen plaats. Het werken met dashboards waar aan de achterkant onze projectadministratie op aansluit is het nieuwe normaal geworden. Kansen zien we op doorontwikkeling van onderdelen, zoals de koppeling van de jaarplanning specialistische werkzaamheden aan werkbonnen met digitale oplevering. De uitdaging blijft om vooral niet door te slaan op het gebied van digitalisering. Daarom blijven we pragmatisch."

Vraag 6: Het afgelopen jaar hebben schoonmakers er veel loon bijgekregen. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten?

"In onze contracten zijn afspraken gemaakt over de indexering. Door het openbreken van de CAO passen de tussentijdse loonverhogingen die we hebben gehad niet in de afgesproken indexeringsmodellen. Daar gaan we met onze opdrachtgevers over in gesprek. We zijn er voorstander van dat de loonsverhoging minimaal in lijn blijft met de inflatie. Dit borgt mede dat we een aantrekkelijke sector blijven en instroom continu bevorderen."