Toegangscontrole in een gebouw: hoe werkt dat?

Om de fysieke toegangscontrole van een gebouw goed te organiseren is menselijke tussenkomt onontkoombaar. Tegelijk speelt ook inzet van moderne techniek een belangrijke rol. Wat komt daar bij kijken?