5 jaar Code Schoonmaak: alles is zo sterk als de zwakste schakel! (blog Laetitia Simonis)

Onlangs las ik de conclusies van Kees Blokland, voorzitter van de Code verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaakbranche, terugkijkend op het vijfjarig bestaan van de Code Schoonmaak.
Als wapenfeit ziet hij de code als gezaghebbend bij aanbestedingen, ondanks het feit dat hij nog wel aanbestedingen tegenkomt die met drie O’s zijn opgesteld: Onwil, Onkunde en Onbenul.