Aan de slag met ISO 26000

Als de directie tijdens een ‘heidag’ roept dat de organisatie aan de slag moet met duurzaamheid, volgt al snel de vraag: hoe zet je deze woorden om in daden zodat MVO een gezicht krijgt in de organisatie met voldoende draagvlak en ‘richting’? De internationale richtlijn ISO 26000 geeft handvatten aan organisaties die MVO willen introduceren.