Van meerjarenplannen naar een wendbare strategie

Van meerjarenplannen naar een wendbare strategie

Meerjarenplan van deze tijd?

De traditionele managementopvattingen en beleidscycli, zoals we deze kennen binnen Facility Management, lijken steeds minder van toepassing. Wij zien dat veel van onze opdrachtgevers nog werken met meerjarenplannen waarbij ervan uit wordt gegaan dat er gedurende kortere of langere termijn een relatief stabiele situatie optreedt. De werkelijkheid is echter anders. Jaarplannen worden dikwijls na drie maanden of eerder bijgesteld omdat de uitgangspunten achterhaald zijn.

Hoe speelt u in op verandering?

Steeds meer facilitaire organisaties gaan op zoek naar nieuwe manieren om met deze dynamiek om te gaan. Zij proberen de dynamiek te omarmen in plaats van te beheersen. Dit vraagt om een verandering in werkwijze en grondhouding waarbij wendbaarheid centraal staat.

Wat betekent het voor uw strategietrajecten en vaak in beton gegoten meerjarenplannen?
In deze whitepaper leest u meer over het bewegen naar een projectmatige aanpak.
Ook leest u meer over de voorwaarden voor een wendbare facilitaire strategie.