Wat is eigenlijk de CO2-uitstoot van uw restaurant? (Blog Wim van der Meer)

In mijn vorige blog over fair share stond de betere beschikbaarheid van voedsel wereldwijd centraal. Deze blog gaat over aan voeding gerelateerde mogelijkheden die we in onze eigen (facilitaire) omgeving kunnen toepassen om klimaatverandering te stoppen. Klimaatverandering wordt sterk beïnvloed door broeikasgassen en met name door CO2-uitstoot.