In 3 stappen naar een wendbare FM-strategie

In 3 stappen naar een wendbare FM-strategie

Is een meerjarenplan in FM nog wel van deze tijd? De wereld is zo onvoorspelbaar dat een wendbare organisatie en een flexibele strategie nodig zijn, ook voor FM, schrijft VFM. Hoe steekt deze in elkaar? Lees de drie uitgebreide stappen in de whitepaper Van meerjarenplannen naar een wendbare strategie van VFM. Een preview.

De facilitaire organisatie als wendbare organisatie

Wendbaarheid is een belangrijk thema binnen FM. De traditionele opvattingen en beleidscycli lijken ook steeds minder van toepassing. Want een relatief stabiele situatie komt er niet op korte of lange termijn.
Om met deze veranderingen om te gaan, omarmen facilitaire organisaties steeds vaker de dynamiek en vormen zij zichzelf om tot een wendbare organisatie.

  • Continu verbinden

Door continu in verbinding te zijn op de verschillende vlakken en aandachtsgebieden, kan je als facilitaire afdeling sneller schakelen op gewenste veranderingen, omdat de materie reeds bekend is. Het in beton gegoten meerjarenplan dat jaren mee dient te gaan, werkt dit eerder tegen.

  • Wendbaar acteren

Wanneer we een nieuw idee uitwerken zijn we geneigd deze tot in detail uit te denken, alvorens we over gaan op het lanceren/doorvoeren ervan. Een bekend nadeel hiervan is dat je veel energie (en kosten) investeert in iets waarvan na oplevering blijkt, dat het toch niet volledig aansluit bij de behoeften van de klant. Door de klant op meerdere momenten te betrekken bij het realiseren van het idee krijg je een steeds beter beeld van de klantbehoeften.

  • Flexibel organiseren

Met meer flexibiliteit in de contractduur en het aantal vierkante meters komt ook het aanbieden van flexibele facilitaire diensten in beeld. Door de flexibiliteit in huurcontracten komt er meer variatie in prijs, opzegtermijnen, het facilitaire aanbod en IT-oplossingen. Het gevolg hiervan is dat er geen sprake meer is van standaardisatie, maar dienstverlening op maat.

Lees de uitgebreide tips en toepassing op huisvesting in de whitepaper.