Aan de slag met sensortechnologie voor een slimmer gebouw

Aan de slag met sensortechnologie voor een slimmer gebouw

Sensortechnologie, Internet of Things (IoT) en big data dragen bij aan een efficiënte inrichting van duurzaam gebouwbeheer. Deze whitepaper zet de stappen op een rij op weg naar een slim gebouw, dat kosten bespaart en medewerkers een optimale werkomgeving biedt.

Sensortechnologie: waarom?

Ruimtes en gebouwen zijn tegenwoordig slim te maken met behulp van sensoren, Internet of Things (IoT) en big data. Toch wordt deze technologie nog niet overal ingezet. Is het angst voor het onbekende? Wellicht. Voor veel vastgoedbeheerders en facilitair managers is het immers omschakelen. Zij denken vooral in bricks en minder in bytes. Maar deskundigen waarschuwen: sorteer voor op de nieuwe werkelijkheid.

Sensortechnologie gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen in het streven naar een effectievere dienstverlening. Sensoren bieden onder meer grote voordelen op het gebied van ruimtebeheer en hospitality. Zo kunnen slimme toepassingen een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënter benutten van bedrijfsgebouwen en de daarin aangeboden faciliteiten.
Door bijvoorbeeld in een vergaderruimte een of meerdere sensoren te plaatsen, kan beweging worden gesignaleerd en dus worden nagegaan of iemand de gereserveerde zaal daadwerkelijk gebruikt.

Stap 1: Welke informatie wil je vergaren en wat levert die informatie de organisatie op?

Wanneer wordt overwogen om het gebouw en het gebouwbeheer slimmer in te richten, is het van belang eerst de gevolgen voor FM en het profiel van de FM-medewerkers goed in kaart te brengen.

Ook moet duidelijk zijn welke gegevens men naar boven wil halen en wat die verzamelde gegevens een organisatie moeten opleveren. Bijvoorbeeld: wat is de impact van de slimme systemen op het comfort en de tevredenheid van de gebouwgebruikers?
En hoe kunnen die slimme oplossingen bijdragen aan de ambities van de organisatie?
Of op welke manier kan het pand bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, doordat de sensoren ervoor zorgen dat er minder energie wordt verbruikt?

Meer lezen? Deze whitepaper zet 9 stappen op een rij op weg naar een slim gebouw, dat kosten bespaart en medewerkers een optimale werkomgeving biedt.