Zo laat je medewerkers de toegevoegde waarde van catering ervaren (blog Michiel van Noort)

Het einde van het jaar nadert. De brieven van leveranciers over de indexering van de tarieven voor de dienstverlening zijn verstuurd. Hoewel deze indexaties veelal slechts gevoeld wordt in de portemonnee van de opdrachtgever, zorgt de indexatie van de cateraar ook voor pijn in de portemonnee van de werknemer.  Samen met de verhoging van de BTW met 3% wordt de dagelijkse bedrijfslunch vanaf 1 januari 2019 merkbaar duurder.

Weinig begrip bij werknemers voor prijsverhoging

Hoewel de prijsverhoging van de cateringdienstverlening  reëel is door onder andere hogere grondstofprijzen en stijgende personeelskosten onder invloed van schaarste en CAO-aanpassingen, is hiervoor slechts zeer weinig begrip bij de werknemers die hiermee aan de kassa worden geconfronteerd. Dit heeft direct effect op de continuïteit van de bedrijfsvoering van de cateraar.

Tweeledige oorzaak

De oorzaak hiervan is tweeledig. Ten eerste is een prijsstijging aan de kassa een directe aanleiding om een lagere gasttevredenheidsscore in te vullen in de periodieke onderzoeken. Aangezien in veel contracten de KPI ‘score op gasttevredenheid’  is opgenomen en hier de verlenging van het contract of een bonus-malus afspraak aan gekoppeld is, vormt dit een risico voor de cateraar.

Een prijsstijging aan de kassa is een directe aanleiding om een lagere gasttevredenheidsscore in te vullen

Ten tweede maken, als gevolg van de prijsstijging, minder mensen gebruik van het bedrijfsrestaurant. Dit zet het verdienmodel, wat zowel op omzet als op inkoop is gebaseerd, onder druk.

Waar zit de toegevoegde waarde van catering?

Als u verwacht dat bovenstaande vanaf januari bij u op kantoor het geval is, dan ervaren uw medewerkers onvoldoende de toegevoegde waarde van de catering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt op directieniveau.

De catering en het fysieke bedrijfsrestaurant zijn namelijk uitstekende instrumenten om te communiceren over de bedrijfsvisie en deze zichtbaar te implementeren. Thema’s die bij u op strategisch niveau spelen, worden door cateraars opgepakt.
Wilt u circulariteit in de bedrijfsvoering introduceren? Gebruik de kennis die bijvoorbeeld de cateraars Vermaat met Circle in Amsterdam of Albron met The Green House in Utrecht of bij ABN Amro in Amersfoort doen.
Staat inclusiviteit op de strategische agenda? Leer dan van The Colour Kitchen of van Facilicom’s Buitengewoon.
Vindt u het belangrijk om de waste terug te dringen, kijk dan hoe Eurest met een nieuwe digitaal systeem in een test afvalstromen per locatie in kaart brengt.
Is het verkleinen van de CO2-foodprint een item? Neem dan een kijkje bij SAB Catering, Vitam of bij Hutten Catering.

Ook kan catering bijdragen aan de doelstelling om uitstroom van medewerkers te verminderen of ze te stimuleren om vaker naar kantoor te komen. Cateringconcepten die inspelen op de nieuwste Food lifestyle trends dragen hieraan bij.
Goede voorbeelden hiervan zijn het vegetarische en plantaardige concept ‘Plant Power’ van Appèl, het vegetarische concept ‘Veggie’ van Sodexo of de foodcourtconcepten van WeCanteen en Cormet Catering.

Kortom: als uw medewerkers de toegevoegde waarde van de catering ervaren, zullen de klachten over een prijsverhoging beperkt blijven en blijft de gasttevredenheid op niveau.
Als dit in januari bij u niet het geval is, dan is er werk aan de winkel!

Michiel van Noort is eigenaar van First Mate Consultancy & Concepts, een jong adviesbureau met professionals en actief in de horeca, foodservice en leisurebranche.

Lees ook:
Overzicht recente blogs van facility professionals
Zoektocht naar nieuwe visie op voeding (blog Pieter van de Graaf)

Albron introduceert circulair cateringconcept Greenfields