De moderne lift is een slimme lift

Er is al jaren een roep om transparantie in liftonderhoud. Beter inzicht helpt om verspilling te voorkomen. Het is mogelijk om nodeloze onderhoudsbezoeken te voorkomen. Een slimme lift biedt uitkomst.

Door goede voorspellingen voorkom je het te vroeg of te laat uitvoeren van onderhoud en vervangen van onderdelen, waardoor liften onnodig stilstaan. Overbodige onderhouds- en storingsbezoeken en daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot kunnen minder. Dit bespaart verspilling van kosten, talent en milieu.

Navigeren op basis van factbased- en realtime-data is cruciaal om de juiste beslissingen te nemen. En dat kan nu met de oplossingen van Liftinsight®, de eerste speler die een universele IoT-oplossing heeft voor liftonderhoud. Een oplossing die past op elke lift, ongeacht merk, type of leeftijd. Een slimme toevoeging voor liftonderhoud zonder dat het andere systemen uitsluit.

De moderne lift is een slimme lift, die zelf aangeeft wanneer deze onderhoud nodig heeft, met de hoogst mogelijke uptime en met de minste storingen. Liftinsight maakt dit mogelijk met Liftboxs®; een set sensoren die het gebruik van iedere lift afzonderlijk meet. Met deze oplossing ontstaat een ecosysteem van liften die de behoefte van de gebruiker begrijpt.

Coronacrisis

De COVID-19 uitbraak heeft geleerd dat gebouwen ineens leeg komen te staan, of juist intensiever gebruikt worden. Het toont des te meer aan dat flexibeler naar liftonderhoud gekeken dient te worden. Beter meten op basis van realtime-data en op basis daarvan keuzes en beslissingen maken. Meten is immers weten.

Digitalisering

liftonderhoudDoor digitalisering verandert het businessmodel van de liftindustrie naar levering van verticale mobiliteit, met meetbare garanties over veiligheid en betrouwbaarheid. Big data en algoritmen helpen om het gedrag van liften beter te voorspellen. Realtime-data helpt om flexibel te blijven. Met de universeel toepasbare Liftboxs koop- of leasesensoren worden afwijkingen geconstateerd, die leiden tot preventieve interventies in het in het onderhoud. Door precies te weten wanneer een lift onderhoud nodig heeft, levert dit een flinke besparing op in tijd en geld, en wordt een lagere impact op het milieu gerealiseerd.

Efficiënter liftonderhoud

Sterker nog, op basis van metingen wordt tot wel 50% in kosten bespaard. Waarbij de opdrachtgever ook na het beëindigen van het contract alle data in eigen beheer blijft houden. En dat is uniek.

Simpel installeren

Liftinsight biedt met de Liftboxs een meetsysteem voor het onderhoud. De Liftsensoren worden binnen enkele minuten met magneten op de lift geklikt en door een QR-code toegewezen aan de juiste lift in de applicatie. Via de cloud sturen de sensoren informatie door naar het gratis Liftmanager dashboard. Waarmee direct toegang, controle en inzicht ontstaat in alle liftinformatie. Liftmanager is een gebruiksvriendelijke online managementtool en mobiele app, waar alle informatie overzichtelijk gepresenteerd wordt. Bij afwijkingen ontvangt de verantwoordelijke een pushnotificatie. De Liftmanager® verzorgt automatisch maandelijkse reportages.

Footprint van liftonderhoud verkleinen

Om de footprint van liftonderhoud te verkleinen en kosten te besparen kan gekozen worden voor slimme liften met de IoT- oplossing van Liftinsight. Met een volledig transparante prijsvorming waarbij opdrachtgevers direct toegang en controle krijgen over alle data-gegevens. Liftinsight biedt een rechtvaardig contract voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Inclusief garantie op probleemloos functioneren tot ieder volgend liftbezoek.

Dit artikel is gesponsord door Liftinsight.