Corona: 'Minder bezetting betekent niet minder schoonmaak'

Corona: 'Minder bezetting betekent niet minder schoonmaak'

Professionele schoonmaak draagt voor een belangrijk deel bij aan het welzijn van mensen. Dat zegt Hemradj Badloe, commercieel directeur van hectas Facility Services. "Dit geldt voor basisscholen, hogescholen, klinieken, kantoren; voor alle plekken waar mensen samenzijn." In deze tijd, waarin we te kampen hebben met het coronavirus, geldt het des te meer.

In sommige sectoren gaan mensen mondjesmaat naar hun werk. Maar de bezetting is bij veel organisaties uiteraard aanzienlijk lager dan vóór corona, zeker na de laatste afgekondigde coronamaatregelen.

Facilitaire afdelingen zijn zelf vaak heel goed op de hoogte van hoe ze mensen veilig en op afstand kunnen laten werken. Looproutes, reserveringssystemen voor werkplekken, hulpmiddelen om deuren niet meer aan te hoeven raken: organisaties zijn er vindingrijk in en leren snel. En: minder mensen op kantoor, betekent minder geld kwijt zijn aan schoonmaak. Toch?
“Niet helemaal”, formuleert Hemradj Badloe voorzichtig. “Ja, er zijn minder mensen op kantoor. Maar verschillende onderdelen van het schoonmaakproces moeten wel doorgang vinden. En in deze tijd komen er zelfs extra handelingen bij. Denk aan het veelvuldig hygiënisch reinigen van raakvlakken zoals deurknoppen, leuningen en sanitair, en van ‘verkeersruimtes’ zoals entrees.”

Analyse

Hectas denkt graag vanuit jarenlange ervaring en deskundigheid met de opdrachtgevers mee over de schoonmaak van hun gebouwen. Zeker in deze coronatijd kiest het schoonmaakbedrijf voor een grondige aanpak, vertelt Badloe.
“Wij hebben een database met honderden calculaties van gebouwen die we in onderhoud hebben. Onze calculatieanalist, John Zeegers, heeft een berekening gemaakt van de benodigde schoonmaakwerkzaamheden. In het algemeen, en ook specifiek, voor tijden van corona. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de verdeling van de ruimtecategorieën, en met de hoogfrequente en laagfrequente (periodieke) schoonmaakwerkzaamheden van kantoorgebouwen (zie tabel 1).”

Tabel 1, Bron: Odin

Periodieke werkzaamheden gaan door

Hemradj Badloe

Die analyse levert inzicht op in de in te zetten schoonmaakcapaciteit bij elke bezettingsgraad. Badloe legt uit: “Stel: slechts 50% van de medewerkers komt naar kantoor. Dan hoef je dagelijks inderdaad de helft minder bureaus schoon te maken. Maar de periodieke werkzaamheden worden niet beïnvloed door de lagere opkomst van medewerkers. Periodieke werkzaamheden staan los van daginvloeden door hun lage frequentie en verdeling over het jaar; ze hoeven minder vaak uitgevoerd te worden, maar moeten wel ingepland worden, zeker bij resultaatgerichte contracten. Denk aan het periodiek schrobben van vloeren, of het meenemen van de bovenkant van hoge kastjes. Deze werkzaamheden hebben te maken met de borging van technisch onderhoud en dragen bij aan het behoud van het gebouw."

Hectas Partner of Choice

Hectas Partner of Choice

Hectas scoorde in het leveranciersoverzicht ‘Partner of Choice’ , een initiatief van het vakblad Facto, hoge ogen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder lezers van het blad en bezoekers van de site. Aan de respondenten werd een simpele vraag gesteld : ‘Met welke bedrijven doet u het liefst zaken?’. Vervolgens werd gevraagd om de bij hun bekende leveranciers op volgorde van voorkeur te zetten. Op basis van deze voorkeuren is een lijst met de 10 meest genoemde leveranciers opgesteld. Benieuwd naar het overzicht? Bekijk hier de resultaten.

"De hoogfrequente werkzaamheden zoals het reinigen van het sanitair en van raakvlakken zullen gewoon plaats moeten hebben. Of er nu 5 of 500 mensen gebruik maken van het toilet: het moet 100 procent schoongemaakt worden.”

Effecten op ureninzet

John Zeegers van Hectas heeft alle onderdelen van de standaard-ureninzet geanalyseerd en vertaald naar de huidige situatie in coronatijd. Daaruit ontstaat een heldere conclusie: een 50% lagere bezetting betekent niet 50% minder schoonmaak.

Als de bezetting met de helft daalt, neemt de schoonmaakbehoefte maar met minder dan de helft van de helft af”

“Sterker nog: als de bezetting met de helft daalt, neemt de schoonmaakbehoefte maar met minder dan de helft van de helft af, namelijk met 23,25%”, verduidelijkt Badloe de analyse. “In combinatie met de door corona veroorzaakte behoefte aan aanvullende hygiënische reiniging van contactpunten en sanitair, blijkt er onder aan de streep helemaal geen schoonmaakwerk weg te vallen. De aanvullende behoefte bedraagt volgens onze analyse circa 23,5% Daarmee benutten we de volle capaciteit die we kunnen leveren voor klanten.”

Samen rond de tafel

Wel blijkt uit de analyse dat de werkzaamheden anders verdeeld worden. “Minder bureaus en meer deurknoppen, leuningen, sanitair en verkeersruimten dus”, zegt Badloe.

Samen met onze opdrachtgevers zorgen wij ervoor dat locaties schoon en coronaproof zijn en blijven”

“Deze aanpak is in alle gevallen maatwerk. Voor ons is de gemaakte analyse aanleiding om samen met opdrachtgevers rond de tafel te gaan zitten om precies díe schoonmaakdienstverlening op maat te leveren die onze gebruikers nodig hebben. Onze ervaringen van de afgelopen maanden leren ons dat wederzijds begrip en respect voor elkaars belangen leidend zijn bij de gesprekken over een andere werkverdeling. Uiteindelijk zorgen wij er zo samen voor dat locaties schoon en coronaproof zijn en blijven. En dat de medewerkers van onze opdrachtgevers veilig op locatie kunnen werken.”

Dit artikel is gesponsord door hectas.