Nestlé wil met het planten van heggen het verschil maken

Wat hebben koffie en koffieautomaten te maken met het planten van heggen? Niet veel, zou een eerste reactie kunnen zijn. De samenwerking tussen Hoopheggen en Nestlé Professional bewijst echter anders. Voor elke geplaatste NESCAFÉ-koffiemachine bij bedrijven plaatst Nestlé Professional tweeënhalve meter heg en planten ze deze ook zelf mee. Zo leveren ze een bijdrage aan de verbetering van de Nederlandse biodiversiteit. “Hup, laarzen aan en schouders eronder. Aan de slag.”
Karina Schalkwijk-Klaassen en Jantine Schinkelshoek: "We willen samen niet alleen het milieu beschermen, maar ook herstellen. Hoe gaaf is het om met het planten van heggen een verschil te maken?"

Stichting Hoopheggen is het succesverhaal van initiatiefneemster en beplantingsdeskundige Jantine Schinkelshoek. “Ik was landschapsarchitecte en zag vanuit die positie hoe slecht het is gesteld met de biodiversiteit in Nederland. Daar moeten we iets aan doen, dacht ik altijd al.”
In 2018 richtte zij Hoopheggen op. “Het concept is eenvoudig; wij willen zoveel mogelijk heggen planten met zoveel mogelijk mensen. En hiermee herstellen we samen de biodiversiteit en het landschap. Immers, op, rond, onder en tussen de heg leven binnen de kortste keren prachtige dingen: kruiden, mossen, paddenstoelen, insecten, vogels en andere dieren”, vertelt Schinkelshoek. De eerste heg plantte zij bij een buurvrouw, inmiddels staat de teller alleen dit seizoen al op meer dan 10 kilometer heg. “Particulieren uit het buitengebied, boeren, landschapbeheerders; wij krijgen zoveel aanvragen, eigenlijk te veel om aan te kunnen. We hebben gewoonweg niet voldoende handjes om al die heggen de grond in te krijgen”, verklaart Schinkelshoek.

Initiatief heeft impact

Toch zijn er tal van bedrijven die te hulp schieten en handen of geld doneren, of plekken waar de heggen kunnen worden gepland. “Ja, wij zijn er daar inmiddels ook één van”, glimlacht Karina Schalkwijk-Klaassen, Group Brand Manager Nestlé Professional. Nestlé ziet volgens haar de potentie van het initiatief van Hoopheggen. “Wat zij doen, dat heeft impact. Behalve dat heggen broed- en woonplaatsen zijn van onder andere vogels en insecten, spelen heggen een belangrijke rol bij het verbeteren van de bodemgezondheid, plaagbestrijding en CO2-opslag. En dat is nodig; de biodiversiteit is de afgelopen decennia met maar liefst 62 procent afgenomen.”

Schinkelshoek vult aan. “Het aantal heggen in Nederland is de laatste eeuw sterk afgenomen. Prikkeldraad is toch veel handiger en efficiënter, wordt dan gezegd. Wat dat betreft zijn wij Nederlanders ook heel pragmatisch. Maar het gevolg daarvan is wel dat de biodiversiteit sterk terugloopt. Nederland is hiermee binnen de EU zelfs het slechtste jongetje van de klas.”


Niet alleen beschermen, ook herstellen

Maar er is beweging. Hoopheggen maakt al impact. En die
impact wordt samen met Nestlé Professional nog groter. “Voor elke geplaatste NESCAFÉ koffiemachine bij bedrijven plaatsen wij de komende maanden tweeënhalve meter heg en planten deze heggen zelf ook mee”, legt Schalkwijk-Klaassen uit.
Het ‘lokale’ initiatief past volgens haar bij de duurzame ambities van de wereldwijd marktleider op het gebied van zakelijke koffie-oplossingen. “Onze doelstelling is om niet alleen het milieu te beschermen, maar ook te herstellen. Hierbij hebben wij ons gecommitteerd om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent te verminderen en uiterlijk in 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uit te stoten. Daarvoor ontplooien we allerlei initiatieven. Op wereldniveau, maar ook lokaal. Daarom past dit ook zo goed; hoe gaaf is het om met het planten van heggen een verschil te maken?”

Ook de dealers

Nestlé doet dit niet alleen, ook de preferred NESCAFÉ-dealers worden erbij betrokken. “Wij organiseerden een paar weken geleden het NESCAFÉ Preferred Dealer Event. Het thema van het event was ‘een duurzame relatie’ en het goed omgaan met onze planeet en hoe Nestlé en onze partners hiermee elke dag bezig zijn. Daar hebben we ook verteld over de samenwerking met Hoopheggen, iedereen was meteen enthousiast. Dus binnenkort doen we, hup, allemaal de laarzen aan en gaan we aan de slag. Onze ambitie is om de komende maanden twee kilometer heg te realiseren en in de winter te planten”, aldus Schalkwijk-Klaassen.

Duurzame ambities Nestlé: Net zero roadmap

Als ‘s werelds grootste voedsel- en drankenbedrijf vindt Nestlé het belangrijk om zich te richten op duurzame productie en consumptie, op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties en tegelijkertijd anderen aanmoedigen om verantwoordelijk te handelen. De ambitie is om te streven naar een nul-impact op het milieu in de activiteiten. Nestlé heeft publieke toezeggingen gedaan om verantwoord in te kopen en hernieuwbare bronnen te gebruiken, verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar te maken, afval te elimineren en water verantwoord te beheren.
Specifiek voor koffie betekent dit dat Nestlé ervoor zorgt dat koffieboeren eerlijk en met respect worden behandeld en goed worden opgeleid. Daarnaast wil Nestlé de planeet beschermen en zorgen dat de productie van koffie niet ten koste gaat van het milieu. En het bedrijf stelt daarvoor harde doelen. Al bijna 85 procent van de koffie wordt bijvoorbeeld onafhankelijk gecontroleerd en verantwoord geproduceerd, zodat Nestlé weet waar het vandaan komt en hoe het is verbouwd. De ambitie is om in 2025 alleen nog 100% gecertificeerde en duurzame koffie en cacao te hebben. Zie ook: Net zero roadmap

CO2-uitstoot compenseren

Het enthousiasme van zowel Nestlé als Hoopheggen valt niet te ontkennen. “Dit helpt ons enorm. Aan de ene kant kunnen we hiermee onze ambitie van 10 kilometer heg dit seizoen realiseren. En misschien gaan we wel naar de 15 kilometer. Maar we hopen ook dat wij, dankzij deze samenwerking, ons projectplan rondom het opslaan van CO2 door heggen vorm en inhoud kunnen geven”, erkent Schinkelshoek.

Kom planten!

De eerste heggen zijn al aangevraagd voor plantseizoen november 2022 – maart 2023. Begin september verschijnen deze plantdagen in een overzicht op de website van Hoopheggen. Wie mee wil planten, die kan zich aanmelden. Lekker een ochtend in de buitenlucht bewegen!


Dit plan zou zomaar eens een extra versnelling kunnen geven aan de ambities van Hoopheggen. “Door het planten van heggen kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot compenseren. Dat is natuurlijk enorm interessant, maar dan moet eerst worden erkend dat heggen daadwerkelijk CO2 opslaan. Daar is nog een weg voor te bewandelen, vandaar het projectplan waarvoor we een bijdrage van Nestlé hebben ontvangen.”
Nestlé opent hiermee deuren voor Hoopheggen. Schinkelshoek: “Natuurlijk hebben we even getwijfeld; moeten we wel samenwerken met zo’n grote multinational? Maar daar kwamen we ook wel weer snel uit. Met Nestlé kunnen we ambities waarmaken en duurzaam groeien als stichting. Bovendien was vanaf de start het contact heel fijn. Er sprak vertrouwen uit; zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat ervaren we bij Nestlé. Daar is het groen doen, in plaats van alleen groen denken.”

Dit artikel is gesponsord door Nestlé Professional.