Belang van een gezonde leefomgeving: Manutan lanceert unieke impactscore

Belang van een gezonde leefomgeving: Manutan lanceert unieke impactscore
Groepsdirecteur CSR & Sustainability Nisrene Haddad.

Manutan gaat klanten helpen om betere productkeuzes te maken. Daartoe is aan de traditioneel belangrijkste producteigenschappen 'prijs' en 'kwaliteit' een derde element toegevoegd: de impact die het heeft op de leefomgeving. Het labelen van deze impact gebeurt met de Product Environmental Impact Score (PEIS).

Basis voor het berekenen van de scores is de PEF-richtlijn (Product Environmental Footprint). Dit is een door de Europese Commissie vastgestelde standaard voor het meten van milieuprestaties van producten voor de consumentenmarkt. Manutan is het eerste bedrijf dat deze methodiek doortrekt naar de B2B-markt.

Hele levenscyclus

“Dat is uniek”, onderstreept Nisrene Haddad, groepsdirecteur CSR & Sustainability bij Manutan; in Nederland ook bekend van voorloper Overtoom. “We labelen de milieu-impact van onze producten op een gestandaardiseerde manier én holistisch. We wegen tot wel 16 milieucriteria en dat ook nog eens over de hele levenscyclus van een product.”

Volgens haar zijn er enkele andere bedrijven die al een belangrijke stap hebben gezet op dit gebied, bijvoorbeeld Decathlon. “Decathlon gebruikt de Franse variant van de PEF-score, de Affichage Environmental. En Mano Mano focust op de CO2-uitstoot. Wij willen het breder trekken. De volgende stap zal een sociale score zijn.”

Proefperiode

Maar eerst moet het project PEIS tot volle wasdom komen. Op dit moment zijn 600 producten voorzien van impactscores. Het gaat in eerste instantie om kantoormeubilair en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals werkhandschoenen en veiligheidsschoenen. “Eind dit jaar hebben we 10.000 van onze producten gelabeld”, belooft Haddad.

We wegen tot wel 16 milieucriteria en dat ook nog eens over de hele levenscyclus van een product.”

Voor het perspectief: Manutan Nederland heeft 200.000 producten in het assortiment. De van origine Franse onderneming is actief in 17 landen en Europees marktleider in de levering van werkplekartikelen, variërend van kantoormeubilair en gereedschap tot materialen voor onder meer veiligheid, hygiëne en verpakkingen.
“Manutan wil een voorbeeld zijn voor bedrijven die hun omvang en bereik kunnen gebruiken om een positieve impact te hebben op de wereld waarin we leven”, zo licht Haddad de beweegredenen toe. “Enterprising for a better world is onze missie.”

Naar een ander bedrijfsmodel

Ze is overtuigd van de noodzaak. “Een bedrijfsmodel dat succes alleen afmeet aan economische groei, houdt geen stand meer. Kijk om je heen, naar de problemen met afval, plastic verpakkingen, uitputting van grondstoffen, klimaatverandering. We moeten af van dit systeem.”

Ze geeft als voorbeeld een bureaustoel. “Als je kunt kiezen tussen een stoel voor 100 euro die drie jaar meegaat of een stoel voor 150 euro die tien jaar meegaat, koop dan die stoel van 150 euro en koop hem niet over drie jaar opnieuw. Of beter nog, koop een refurbished of tweedehands product. Doe meer met minder, dat is de weg vooruit. Daarin wil Manutan klanten helpen en informeren.”

Van label A tot E

Om die reden toont Manutan al langer ecolabels bij producten en wordt vermeld of een artikel tweedehands is of voor minimaal 25% gemaakt van gerecycled materiaal. “De PEIS-score gaat veel verder”, zegt Haddad. “We meten de impact van onze producten op 16 criteria.” Voorbeelden zijn waterverbruik en -verontreiniging, het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, de mate van giftigheid en de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Het magazijn van Manutan in Den Dolder.
Het magazijn van Manutan in Den Dolder.

De hele levenscyclus van een product weegt mee. Die begint bij het winnen van materialen, loopt vervolgens langs de stappen productie, verpakking, logistiek en gebruik, en eindigt bij de verwerking van het restproduct.
“We kennen aan een selectie van ons assortiment scores toe”, zegt Haddad. “Allereerst de PEF-score (in micropunten) en de koolstof-voetafdruk (in kilogram). Die scores vertalen we in een label, variërend van een groene A tot een rode E. We hopen dat we klanten hiermee helpen om verantwoorde keuzes te maken.”

Geen greenwashing

Het meten en tonen van milieuprestaties van producten helpt niet alleen klanten, vindt Haddad. “Het helpt ons ook om betere keuzes te maken. En het gaat onze leveranciers helpen om betere producten te maken.”

Het is allesbehalve greenwashing, benadrukt ze. “We zullen onze manier van produceren en consumeren moeten veranderen.”
Om die reden deelt Manutan de opgedane kennis en ervaringen graag met andere bedrijven, ook met directe concurrenten. “Uiteindelijk willen klanten niet alleen onze producten onderling vergelijken, maar onze producten ook kunnen afzetten tegen de scores van producten van anderen. Deze ontwikkeling staat pas aan het begin.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Manutan.