Duizenden meldingen van Oekraïners die aan de slag zijn in de schoonmaak

Duizenden meldingen van Oekraïners die aan de slag zijn in de schoonmaak

Het UWV heeft ruim 46.000 meldingen ontvangen van werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Daarvan komen 1.840 vanuit de categorie Reiniging, maar dat is volgens woordvoerder Michael Verheul van het UWV nog maar het topje van de ijsberg.

Dat komt omdat werkgevers vanuit een sector melden, maar daarbij verschillende beroepen doorgeven. Vanuit de reinigingssector is het dus 4 procent van het totaal. Maar er zijn ook schoonmaakfuncties onder de meldingen bijvoorbeeld in de industrie, bij bakkerijen, in de zorg, bij bouwbedrijven en bij uitzendbureaus. "Die 4 procent is dan ook zwaar aan de lage kant, schat ik in. Je kunt aan een veelvoud van meldingen van Oekraïne vluchtelingen denken die aan de slag zijn als schoonmaker."

Vooral werk in de horeca en via uitzendbureaus

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning en mogen daardoor direct in Nederland werken nadat de werkgever hiervan melding heeft gemaakt bij UWV. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben vooral werk gevonden in de horeca en via uitzendbureaus. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.

Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In totaal hebben werkgevers nu ruim 46.000 zo’n melding gedaan. In april en mei deden werkgevers 13.200 zo’n melding. In de daarop volgende maanden kwamen er 32.800 meldingen bij. Wanneer een vluchteling ander werk vindt tijdens zijn verblijf in Nederland of als de arbeidsovereenkomst van de vluchteling wordt verlengd moet dit ook door de werkgever aangegeven worden bij UWV. Dit is sinds eind mei 5560 keer gebeurd.

Aantal meldingen niet gelijk aan aantal werkende vluchtelingen

Dat er ruim 46.000 meldingen zijn gedaan betekent niet dat er op dit moment ook 46.000 vluchtelingen aan het werk zijn. Het kan zijn dat een vluchtelingen twee banen heeft bij twee verschillende werkgevers. Wat betekent dat er ook twee meldingen voor een persoon zijn gedaan. Ook kan het voorkomen dat de vluchteling inmiddels is gestopt met werken, of een andere baan heeft gevonden en er geen melding is gedaan van de wijziging.

Aan het werk via uitzendbureaus en in de Randstad

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in verschillende sectoren. Zo zijn er vluchtelingen aan het werk gegaan in de horeca, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. De meeste vluchtelingen vinden werk via uitzendbureaus. Zo’n 53 procent van de geregistreerde meldingen geven aan dat de vluchtelingen werk hebben gevonden via een uitzendbureau. Via deze bureaus gaan de vluchtelingen aan het werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker.

Vooral Randstedelijk

Ook vinden veel vluchtelingen werk in de horeca (10 procent), land- en tuinbouw (6 procent) en de zakelijke dienstverlening (3 procent). Onder reiniging staan 4 procent van de meldingen geregistreerd. Vooral in de Randstedelijke regio vinden veel vluchtelingen uit Oekraïne werk. De meeste vluchtelingen vinden in de Groot Amsterdam (onder andere Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer, 13 procent) een baan. Hier vinden vluchtelingen vooral werk in de horeca en via uitzendbedrijven. Ook in de regio’s Haaglanden (Den Haag, Delft en Rijswijk, 8 procent) en Rijnmond (onder andere Rotterdam, Barendrecht en Vlaardingen, 6 procent) vinden veel vluchtelingen werk.

Hulp van UWV

UWV biedt ook hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland willen gaan werken. In veel regio’s werkt UWV samen met gemeenten om vluchtelingen te informeren over de arbeidsmarkt in Nederland. Ook kunnen Oekraïense vluchtelingen hulp krijgen van UWV in het vinden van werk. Zoals bijvoorbeeld gebeurd in de regio Den Haag. Waar vluchtelingen na hun aankomst deel kunnen nemen aan informatiesessies en banenmarkten voor het vinden van werk.

Vrijstelling en meldplicht

Vanaf 1 april geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een vluchteling uit Oekraïne. Wel moet de werkgever melding doen bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne op grond van de vrijstelling, om het risico op misstanden te signaleren en te verkleinen. De werkgever moet minimaal twee werkdagen voor het ingaan van de werkzaamheden melding gedaan hebben bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne. Sinds maandag 17 oktober 2022 kunnen werkgevers de melding digitaal doen door het meldformulier te uploaden via het Werkgeversportaal op uwv.nl. Het niet naleven van de meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving hiervan.