Niet vergeten: definitieve berekening NOW aanvragen

Niet vergeten: definitieve berekening NOW aanvragen

Werkgevers in de schoonmaakindustrie, die in de vier aanvraagperiodes tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-regeling (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4), hebben nog een kleine maand om daarvoor de definitieve berekening aan te vragen. Ruim 400 werkgevers in de schoonmaakindustrie moeten nog een of meer aanvragen indienen. UWV brengt dit onderwerp de komende periode actief onder de aandacht.

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Als zij de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het volledige voorschot.
Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

Deadline aanvraag is 22 februari 2023

De deadline voor de definitieve aanvraag is vastgesteld op 22 februari 2023 en geldt voor vier NOW-periodes: de derde periode NOW (NOW 3.1, van oktober tot en met december 2020), de vierde periode NOW (NOW 3.2, van januari tot en met maart 2021), de vijfde periode NOW (NOW 3.3, van april tot en met juni 2021) en de zesde periode NOW (NOW 4, die liep van juli tot en met september 2021. Veel werkgevers in de schoonmaakindustrie vroegen in meerdere periodes NOW aan.

UWV keerde € 94,4 miljoen euro aan voorschotten uit

In totaal werden over deze vier periodes 1.669 voorschotten toegekend aan 723 unieke werkgevers in de schoonmaakindustrie. UWV keerde over deze vier periodes € 94,4 miljoen euro aan voorschotten uit. Van de 723 werkgevers die in deze vier periodes een of meer voorschotten heeft ontvangen, zijn er 290 klaar met hun aanvraag van de definitieve berekening.

Ingewikkeld

“De coronacrisis is voorbij, maar daar zijn nieuwe uitdagingen voor in de plaats gekomen. Werkgevers kampen met een krappe arbeidsmarkt, hoge inflatie en hoge energieprijzen. We begrijpen dat het dan lastig kan zijn om daarnaast tijd te vinden om de definitieve berekening voor de NOW aan te vragen. En dat het soms ook ingewikkeld is, omdat het meerdere periodes betreft”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. “Toch is het belangrijk om nu echt aan de slag te gaan, want er gaat best wat tijd zitten in het verzamelen en aanleveren van alle informatie.”

Uitstel mogelijk voor afronden derden – of accountantsverklaring

Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig, bijvoorbeeld van hun boekhouder. Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro, is een accountantsverklaring nodig. Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kunnen bepaalde controlewerkzaamheden gecombineerd worden, zodat werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen. Het is mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen. Wie hier gebruik van wil maken, moet dit uiterlijk 22 februari aangeven. Het UWV heeft daarvoor een speciaal formulier op de website staan.

UWV wil werkgevers ondersteunen

De komende tijd gaat UWV werkgevers nadrukkelijk informeren over de naderende deadline en over de ondersteuning die mogelijk is.
Werkgevers kunnen alle informatie over de definitieve berekening vinden op de website van UWV. Ook kunnen ze in hun persoonlijke Mijn NOW-omgeving per regeling zien wat ze nog moeten doen.

Lees meer over