Visueel, hygiënisch en beleving: Gom meet kwaliteit op drie niveaus

Visueel, hygiënisch en beleving: Gom meet kwaliteit op drie niveaus

Gom werkt sinds kort met een nieuwe methode om de schoonmaakkwaliteit te meten. Waar het schoonmaakbedrijf altijd al de visuele inspectie via de VSR-meetsystematiek deed, hebben ze daar nu twee meetinstrumenten aan toegevoegd. Het ene instrument meet hygiëne, de ander de beleving van schoonmaak. Dirk van Hedel, business performance manager bij Gom Schoonhouden, legt uit hoe dat precies werkt.

"Het VSR-meetsysteem stelt de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud volgens objectieve technische criteria vast. De methode richt zich op de visuele controle van de vooraf opgestelde kwaliteitseisen, zoals vingertasten en koffievlekken. Als we ons aan de VSR-normen houden, voldoen we aan het contract en de operationele uitvoering", aldus Van Hedel.


"Maar hoe zit het met hygiëne? En met de beleving van de eindgebruikers? We willen als Gom ook die aspecten adequaat meten zodat we maximale kwaliteit kunnen leveren", vervolgt hij. De nieuwe meetinstrumenten maken dat mogelijk. "Klanten weten dat of iets schoon is nog niet betekent dat gebouwgebruikers het als schoon ervaren. Met de nieuwe meetinstrumenten geven we een waardevol, completer inzicht."

Hygiënisch schoon

Met name in de zorg is hygiëne essentieel. Van Hedel: "We willen voorkomen dat patiënten een zorginfectie oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van een bacterie. Hygiënisch schoon betekent in de zorg dus veiliger. Daar voelen wij ons binnen het resultaatgebied voor verantwoordelijk. Met de ATP-meetmethode kunnen we middels een objectieve en wetenschappelijk gekwalificeerde meetmethode controleren of elementen niet alleen visueel maar ook hygiënisch schoon zijn."

Schoonbeleving

Beleving van eindgebruikers is overal een hot topic; in de zorg, het onderwijs en in het bedrijfsleven. "Gebouwen en ruimtes moeten niet alleen schoon zijn, gebruikers moeten het ook als schoon ervaren", stelt Van Hedel. Maar hoe meet je schoonbeleving? Daarvoor heeft Gom een nieuw meetinstrument in gebruik genomen: de objectieve vragenlijst Cleanliness Perception Scale (CPS).

"Onze klant Hanze University of Applied Sciences Groningen heeft het CPS in 2019 ontwikkeld", legt Van Hedel uit. "Het meetinstrument richt zich met de vragenlijst op drie dimensies: schoon, frisse geur en opgeruimd." In 2020 deed de Hanzehogeschool onder de noemer ‘Management of optimal cleanliness experience’ onderzoek naar het managen van schoonbeleving. Hier kon Gom haar expertise toevoegen en werden de partijen onderzoekspartners.

Van Hedel: "Gebouwen moeten niet alleen schoon zijn, gebruikers moeten het ook als schoon ervaren."

Van Hedel: "CPS bleek inderdaad de beste manier voor het meten van schoonbeleving. Dat werd bevestigd tijdens de pilot die we in 2021 twee maanden lang draaiden op de Groningse hogeschool. Studenten en andere gebouwgebruikers konden in die periode een enquête invullen en zo aangeven hoe ze de schoonmaak ervaarden."

Eerste implementatie van CPS

"De meetresultaten van CPS bieden ons als schoonmaakdienstverlener handvatten voor gerichte interventies zodat we onze kwaliteit ook op het gebied van beleving kunnen verbeteren", vervolgt hij zijn verhaal. "Daarom hebben we de verdere ontwikkeling en de implementatie van CPS na de onderzoeksfase overgenomen van de Hanzehogeschool. We hebben nog wat kleine verbeteringen in de vragenlijst doorgevoerd, toen was het instrument klaar voor ingebruikname. Natuurlijk kreeg de Groningse hogeschool de primeur. Van 13 juni t/m 8 juli deden we in vier onderwijsgebouwen CPS-metingen. Binnenkort gaan we de resultaten analyseren. Afhankelijk daarvan en van de wensen van het onderwijsinstituut voeren we daarna interventies door in ons schoonmaakwerk. Zo kunnen we onze dienstverlening aan de Hanzehogeschool nog verder optimaliseren."

Bron: Gom