Tenderoverzicht week 21 (donderdag 25 mei)

Tenderoverzicht week 21 (donderdag 25 mei)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Europese Aanbesteding schoonmaak en glas - Augustinianum

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Aantal inschrijvingen: 7
Opdrachtnemer: Essential Schoonmaakdiensten B.V.
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Augustinianum in Eindhoven.
Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 8600 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca. 3000 m2.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298104/details)

Gegund: Schoonmaakonderhoud Stichting Winkler Prins

Opdrachtgever: Stichting Winkler Prins
Aantal inschrijvingen: 7
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een situatie te realiseren waarin sprake is van een schone werk- en leeromgeving op de locaties van Winkler Prins. Hiertoe wil Winkler Prins een overeenkomst sluiten met een professionele Opdrachtnemer voor het uitvoeren van kwalitatief goed schoonmaakonderhoud.
Waarde: 266 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298072/details)

Gegund: Europese openbare aanbesteding Schoonmaak DAE

Opdrachtgever: Stichting Design Academy Eindhoven
Aantal inschrijvingen: 7
Opdrachtnemer: EW Facility Services
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en (binnen-) glasbewassing van de ruimtes in gebruik door DAE aan de Emmasingel 14 te Eindhoven.
Waarde: 252 268,00 euro
Gunningscriteria: Personeelsdata = 10 // Beoordeling = 30 // Overig = 20 // Presentatie = 10 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan 6 keer met een half jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298053/details)

Open: DAS Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Stichting Elan
Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen voor Stichting Elan te Hilversum.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 6 jaar en 2,5 maanden.
Sluitingsdatum: 31/07/2023
Publicatiedatum: 19/05/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298131/details)

Open: Gemeente Neder-Betuwe Europese aanbesteding schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Gemeente Neder Betuwe
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten in 8 gebouwen met een sport-, school- of welzijnsfunctie, in totaal ruim 10.000 m2.
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium = 75 // Prijs = 25
Contractduur: 8 jaar.
Sluitingsdatum: 07/08/2023
Publicatiedatum: 19/05/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298244/details)

Open: Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing (binnen)

Opdrachtgever: Bisschop Möller Stichting
Werkzaamheden: Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing (binnen).
Gunningscriteria: Kwaliteit = 100 // Prijs = 100
Contractduur: 2 jaar en kan 4 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 07/07/2023
Publicatiedatum: 19/05/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298377/details)

Open: Schoonmaakdienstverlening RWZI's, werven en overige locaties

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Werkzaamheden: De opdracht bestaat uit het uitvoeren van de dagelijkse periodieke en reguliere schoonmaakdiensten, inclusief glasbewassing. Alle locaties zijn gelegen in het beheersgebied van HHNK. Een indicatie van het aantal m2 BVO en glasbewassing is in de leidraad opgenomen.
Gunningscriteria: Ambitieniveau Social Return = 5 // Een integrale samenwerking = 15 // Duurzaamheid = 20 // Borging van de kwaliteit en beleving schoonmaakonderhoud = 20 // Interview = 15 // Prijs = 25
Contractduur: 3 jaar en kan 2 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 03/07/2023
Publicatiedatum: 21/05/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298400/details)