Infectiepreventie gehandicaptenzorg moet beter

Infectiepreventie gehandicaptenzorg moet beter

De infectiepreventie en daarmee de persoonlijke hygiene in de gehandicaptenzorg moet beter. Dat staat in een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie bezocht afgelopen najaar tien grote instellingen in de gehandicaptenzorg. Op de locaties krijgen bewoners 24-uurszorg, ook lichamelijke verzorging, in een kleine setting. Daar delen ze gemeenschappelijke ruimtes als de woonkamer, de keuken en vaak ook het sanitair. De afgelopen jaren was er veel aandacht voor maatregelen tegen corona, ook in de gehandicaptenzorg. De inspectie had naar eigen zeggen "verwacht dat er daardoor nu breder aandacht zou zijn voor infectiepreventie in het algemeen. Maar dat valt tegen. De meeste zorgaanbieders staan nog maar aan het begin van het voorkomen van infectieziekten en de verspreiding daarvan."

Schoonmaken gaat niet goed genoeg

Zorgverleners houden zich lang niet altijd aan bekende regels voor persoonlijke hygiëne. Zo dragen zij vaak ringen, armbanden, horloges en kleding met lange mouwen.
Zorgverleners en andere medewerkers gebruiken veel handschoenen, maar niet op de goede manier. Ze raken te veel verschillende dingen aan; daardoor kunnen micro-organismen juist verspreid worden. Minder handschoenen gebruiken en vaker handenwassen is veel beter. De ruimtes in de zorginstellingen zien er op het oog meestal wel schoon uit. Maar vaak gaat het schoonmaken en desinfecteren toch lang niet goed genoeg. Bij 6 zorgaanbieders was het bewaren van medicijnen niet in orde: niet achter slot, over datum of zonder vermelding van de datum van opening.

Op orde brengen

De inspectie verwacht dat alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg - maar ook in de rest van de zorg - de infectiepreventie op orde brengen. Verbeteringen zijn snel door te voeren. Het management moet voor goede infectiepreventie de juiste randvoorwaarden op orde hebben en er op sturen. Ook scholing en controles zijn belangrijk. Zorgverleners moeten elkaar in de dagelijkse praktijk scherp houden.

Stappen zetten

In een blog op de site van De Vereniging Gehandicaptenzorg reageert directeur Van Uum op het rapport en erkent dat zorgaanbieders nog stappen kunnen zetten. "Nou, juist in tijden waarin infectie de genadeklap kan zijn voor de kwetsbare bezettingsgraad, is elk signaal dat we alerter moeten zijn zeer op z’n plaats. Een blik op de blijvend hoge verzuimcijfers motiveert enorm om precies op dit moment goede infectiepreventie in elke zorgpraktijk te borgen. Het dak repareer je bij voorkeur bij goed weer."

Structurele verbeteringen

"Nu werken in onze sector een paar prima ‘dakdekkers’", zegt Van Uum. "Kennisorganisatie Vilans ondersteunde in 2022 tien aanbieders bij infectievraagstukken en adviseerde hoe je tot structurele verbeteringen komt. Ook dit jaar gaat Vilans een flink aantal organisaties ondersteunen. Daarnaast staat de gehandicaptenzorg inmiddels in de belangstelling van de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie en infectiepreventie. Ook zij dragen op diverse manieren bij aan het implementeren en borgen van goede hygiëne en infectiepreventie."

Het laat volgens Van Uum zien dat de gehandicaptenzorg momenteel alert is op dit onderdeel van de beroepsuitoefening en daarmee aan de slag gaat. "omdat het van belang is voor onze cliënten en bewoners. Een schone zaak."