Hoge verzuim schoonmaak onhoudbaar: ruim 10 procent van de schoonmakers zit thuis door corona

Hoge verzuim schoonmaak onhoudbaar: ruim 10 procent van de schoonmakers zit thuis door corona

In veel sectoren zorgt de grote toename aan Omikronbesmettingen voor veel verzuim. Zeker in combinatie met de quarantaineregels en de beperkte beschikbaarheid van PCR-testcapaciteit. Ook in de schoonmaak wordt de situatie onhoudbaar.

Zo laat Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland weten: “Door de huidige hoge besmettingsgraad én de extreem lange wachttijden voor een PCR-test is het verzuim in de schoonmaakbranche geëxplodeerd. Een schoon en veilig Nederland is in het geding.”

1 op de 10 zit thuis

Ondertussen zit ruim tien procent van de schoonmakers thuis door corona. "Het ziekteverzuim bij onze leden zit nu al ruim boven de tien procent. Dat is heel veel als je normaal uitgaat van een verzuim van vier procent. De afgelopen twee weken was er een verdubbeling", aldus een woordvoerster van Schoonmakend Nederland.

Aangepaste quarantaineregels

Nu kunnen veel schoonmaakbedrijven nog goede afspraken maken met hun opdrachtgevers, maar de situatie wordt steeds nijpender. Daarom betoogt Rommelse dat de quarantaineregels aangepast moeten worden voor schoonmakers. “Schoonmakers doen nu al uit voorzorg regelmatig een zelftest, ook al hebben ze geen klachten. Bij een positieve uitkomst is het overheidsbeleid om direct een afspraak te maken voor een PCR-test. Is die ook positief, dan start pas de officiële zevendaagse quarantaine. Maar omdat de GGD de toeloop op dit moment niet aankan, ben je weer een paar dagen verder voordat je aan de beurt bent. Met als gevolg dat sommige schoonmakers meer dan tien dagen thuiszitten. Dit is onhoudbaar. De schade voor ondernemers en de maatschappij loopt hierdoor in de miljoenen."

Zelftesten gratis

Als de overheid dit advies opvolgt, rijst wel de vraag wie die zelftesten dan gaat betalen. De zelftest is bij deze aanpassing immers een even geldig middel als een PCR-test. Deze is gratis voor de burger. Rommelse vindt dan ook dat de verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. “'We moeten toe naar een testmaatschappij, waarin iedereen bij klachten zichzelf snel kan testen voordat hij aan het werk gaat. Dat is de enige weg om Nederland snel en verantwoord weer werkend te krijgen. Omdat dit tot te hoge kosten kan leiden voor sommige Nederlanders, waaronder onze schoonmakers, roepen we het kabinet op zo snel mogelijk gratis zelftesten aan te verstekken.” Dat de overheid voor de testen zou moeten betalen, komt niet uit de lucht vallen. In bijvoorbeeld het onderwijs worden al gratis zelftesten verstrekt aan onderwijsinstellingen.