Zijn schoonmaakmachines de oplossing voor personeelstekorten?

Zijn schoonmaakmachines de oplossing voor personeelstekorten?

Schoonmaakmachines dragen bij aan de verduurzaming van de schoonmaaksector. Ze helpen de hygiëne van grote ruimten te waarborgen, ze zijn efficiënt in gebruik van water en schoonmaakmiddelen en ze gaan zorgvuldig om met afvalwater. Naast deze belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, spelen schoonmaakmachines al decennia lang een onmisbare rol binnen de sector en worden ze steeds crucialer. Zeker nu we te maken hebben met een steeds nijpender tekort aan schoonmakers.

Het kan niemand ontgaan zijn dat de schoonmaakbranche, net als de meeste andere branches in Nederland, te maken heeft met een groeiend personeelstekort. Dit tekort onderstreept het belang van de schoonmaakmachines.

Cirkel van Sinner

Dankzij het gebruik van schoonmaakmachines hoeven schoonmakers minder tijd te besteden aan eenzelfde resultaat. Dit heeft alles te maken met de ‘Cirkel van Sinner’ (zie Figuur 1). Deze cirkel geeft op een simpele en overzichtelijke manier weer welke factoren bijdragen aan een schoon resultaat: chemie, beweging, tijd en temperatuur. Die vier factoren hebben allen invloed op elkaar: als één factor kleiner wordt, moet een andere factor groter worden voor hetzelfde resultaat.

Cirkel van Sinner: schoonmaakmachines
Cirkel van Sinner (Figuur 1)

Door de uitdagingen in het vinden van voldoende personeel willen we de factor ‘tijd’ het liefst zo klein mogelijk houden. Vanwege duurzaamheid willen we de factor ‘temperatuur’ ook graag waar mogelijk laag houden, want dat kost weer veel energie. En hoewel chemie vaak onmisbaar is voor een hygiënisch resultaat, is het van belang daar zuinig mee om te gaan.

Als de factoren tijd, temperatuur en chemie omlaag gaan, dient dat volgens de Cirkel van Sinner gecompenseerd te worden met beweging. En daar biedt de schoonmaakmachine de uitkomst.

Tijdswinst door autonome schoonmaakmachines

De ontwikkeling van autonome schoonmaakmachines, ofwel robotisering, is in deze context ook een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren. De hoopvolle verwachting is dat dit zal helpen bij het vinden van oplossingen voor het groeiende persoonstekort. Dergelijke schoonmaakrobots zullen echter nooit de rol van schoonmakers volledig kunnen vervangen. Taken als programmeren, onderhoud, vullen en legen blijven bestaan en kunnen niet overgenomen worden door robots. Wel zal het voor de schoonmaker tijdswinst opleveren.

Recycling en hergebruik

Niet alleen op de arbeidsmarkt heerst krapte, ook op het gebied van materialen en grondstoffen worden de tekorten steeds nijpender. Dit vertaalt zich onder andere in een tekort aan computerchips. Deze chips zijn ook nodig voor schoonmaakmachines. Vanwege deze tekorten wordt het hergebruik en de recycling van schoonmaakmachines steeds belangrijker. Ook hier geldt dat recycling en hergebruik natuurlijk sowieso al een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de schoonmaaksector, maar daarnaast wordt het dus ook steeds noodzakelijker om daadwerkelijk te zorgen voor optimaal hergebruik van machines en materialen.

“ECMR recyclet schoonmaakmachines van alle verschillende leveranciers en merken volgens gecertificeerde wijze.”

Gezien de bijdrage aan duurzaamheid en de bijkomende noodzaak zetten veel leveranciers van schoonmaakmachines zich in om hergebruik en recycling daadwerkelijk mogelijk te maken. Veel van deze leveranciers werken samen met ECMR, dat staat voor European Cleaning Machine Recycling.

Wanneer machines en materialen worden afgedankt komen ze niet meer terug in de kringloop binnen de sector en dat is natuurlijk zonde. ECMR zet zich daarom in om schoonmaakmachines van alle verschillende leveranciers en merken volgens gecertificeerde wijze te recyclen. Zo wordt deze kringloop gedicht en een circulaire economie gerealiseerd. Daarnaast draagt dit ook bij aan een oplossing voor het heersende materiaaltekort.

Problematische levering

Dat er een tekort is aan materiaal en met name aan computerchips merkt ook Johan van der Reest, directeur bij ECMR. Hij zegt: “Leveringen van dergelijke chips zijn momenteel problematisch. Bovendien zie je dat andere sectoren, zoals de autosector, vaak voorrang krijgen boven de schoonmaak.” Recycling en hergebruik worden daarom nog belangrijker. Want hoewel ook daar soms nog nieuwe onderdelen nodig zijn, zorgt het in ieder geval voor een sterke daling in de vraag naar nieuwe materialen.

Samengevat kunnen we stellen dat schoonmaakmachines al belangrijk waren in de verduurzaming van de sector, maar gezien de huidige arbeidsmarkt zijn ze niet meer alleen belangrijk maar simpelweg noodzakelijk. Bovendien wordt het hergebruik en de recycling steeds belangrijker. En alhoewel tekorten nooit positief zijn, vormt deze combinatie natuurlijk wel een mooie drijfveer voor de verdere ontwikkeling en verduurzaming van de schoonmaakmachines.

Geschreven door Lisa Sligting, Sustainability Manager bij NVZ Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Dit artikel is eerder gepubliceerd en komt voort uit het magazine Service Management nummer 2 2022.