Trends in schoonmaak op onderwijslocaties: respect en duurzaamheid

Trends in schoonmaak op onderwijslocaties: respect en duurzaamheid

Respect voor de schoonmaker: dat is dé belangrijkste trend op het gebied van schoonmaak in onderwijsinstellingen. Op de voet gevolgd door duurzaamheid én duurzame inzetbaarheid. Kortom: de schoonmaker staat centraal. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van schoonmaakbedrijf Hago.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van schoonmaak in onderwijsinstellingen? Om een antwoord op die vraag te vinden, ondervroeg Hago 53 MBO-, HBO- en WO-instellingen. Uit de top 3 van belangrijkste ontwikkelingen blijkt dat de schoonmaker centraal staat. Respect voor de schoonmaker staat namelijk bovenaan. Duurzaamheid staat op twee én duurzame inzetbaarheid sluit de top 3 af.

Schoon voor lief nemen

Een schoonmaker heeft een essentieel beroep, maar studenten en medewerkers van de onderwijsinstelling nemen schoon nog wel eens ‘voor lief’. Het is vanzelfsprekend dat het schoon is. Toch? Zo zei één van de respondenten: “Schoonmaak wordt vaak ondergewaardeerd. Dat uit zich in opmerkingen als ‘schoonmaak kost veel geld’ en eerder klagen dan complimenteren.”

Om meer respect en begrip voor de schoonmaker te creëren is zichtbaarheid belangrijk

Om meer respect en begrip voor de schoonmaker te creëren is zichtbaarheid belangrijk, aldus 85% van de bevraagde onderwijsinstellingen. Schoonmakers maken daarom vaker gedurende de dag schoon. Dit zorgt uiteraard voor zichtbaarheid, maar daarnaast ook voor begrip en waardering.

De impact van duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid wordt gezien. Het staat op plek 2. Duurzaamheid is echter een breed begrip en voor iedere onderwijsinstelling ligt de nadruk op een ander onderdeel. Voor een ruime meerderheid spelen meetbare aspecten een grotere rol dan abstracte begrippen. Zo vindt 63% dat materiaalgebruik en 57% dat Zero-Waste het belangrijkste zijn. Dit zijn tastbare aspecten. Je kunt doelen stellen op dit gebied, tussentijds meten en er helder over communiceren.

Duurzame inzetbaarheid van het personeel werd als derde belangrijke ontwikkeling genoemd door de onderwijsinstellingen. Andere belangrijke trends en ontwikkelingen zijn: hospitality, digitalisering & automatisering en innovatie. Ook worden SROI, ketensamenwerking en studentactivatie/-participatie regelmatig genoemd.

Nog niet overtuigd van datagestuurd schoonmaken

Opvallend is dat datagestuurd schoonmaken als het minst belangrijk werd gezien door de onderwijsinstellingen. Slechts 40% geeft aan dat datagestuurd schoonmaken efficiënter is. 60% is daar dus nog niet van overtuigd. Daarnaast maakt een kwart van de respondenten zich zorgen over het effect van datagestuurd schoonmaken op de autonomie en het werkplezier van de schoonmaker. En dat zorgt voor terughoudendheid. Want begrip, respect en duurzame inzetbaarheid van de schoonmaker zijn belangrijk.

Dat terwijl voor veel onderwijsinstellingen resultaatgericht schoonmaken momenteel wel de norm is. Wat hierbij opvalt is dat 1 op de 5 respondenten het meten van kwaliteit bij resultaatgericht schoonmaken lastig vindt.

Open, eerlijk en proactief

Hago onderzocht ook hoe de onderwijsinstellingen tegen samenwerking aankijken. In elke tender wordt daar immers ruim aandacht aan besteed. Maar wat verstaan de respondenten precies onder samenwerking en vooral, hoe kom je tot een effectieve, efficiënte manier van samenwerken? Vooral door proactief, open en eerlijk te communiceren. Dat vinden de onderwijsinstellingen het belangrijkst. Ook proactief handelen wordt zeer gewaardeerd. Eén van de respondenten vat het samen als: “Proactiviteit en flexibiliteit hangen nauw samen. Vooraf aangeven hoe je - hypothetisch gezien - met verandering omgaat is mooi, maar als verandering zich voordoet, dan moet je ook flexibel zijn.”