Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs geactualiseerd

Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs geactualiseerd

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft het Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs (IMPO) geactualiseerd en aangepast aan de actuele praktijksituatie. Het IMPO wordt gebruikt om de schoonmaakkwaliteit op scholen in het primair onderwijs te meten. In het nieuwe IMPO staat beschreven dat voor een goed totaalbeeld van de kwaliteit, het niet nodig is elke ruimte te controleren.

In plaats van in elke ruimte de schoonmaakkwaliteit te controleren, is het voldoende een representatieve steekproef uit te voeren. Om te zorgen voor de borging van deze representatieve steekproef, heeft VSR een stappenplan ontwikkeld met bijbehorend controleformulier. De controle geeft een indicatie of de schoonmaakwerkzaamheden juist zijn uitgevoerd.

Tien stappen

Het stappenplan bestaat uit tien stappen. De eerste negen stappen maken het schoonmaakresultaat inzichtelijk. Dat vormt de basis voor de laatste stap, waarin de te ondernemen acties worden beschreven. Als er een ander schoonmaakresultaat wordt verlangd of is afgesproken, is het van belang in gesprek te gaan met de schoonmaakdienstverlener.

Geactualiseerde documenten

De controle die in de IMPO wordt beschreven geeft een indicatie van de schoonmaakresultaten. Omdat het een indicatie betreft, kunnen er geen boetes aan verbonden worden. De geactualiseerde documenten die betrekking hebben op de IMPO zijn binnenkort in te zien op de website van VSR.

Lees ook: