Zo dragen schoonmaakmedewerkers bij aan betaalbare en kwalitatief goede zorg

Zo dragen schoonmaakmedewerkers bij aan betaalbare en kwalitatief goede zorg
CSU: betrek schoonmaakmedewerkers meer bij het uitvoeren van logistieke en facilitaire zorgtaken.

Vergrijzing, hoge werkdruk en een gebrek aan personeel. Voor veel zorginstellingen wordt het steeds lastiger om de patiëntenzorg op peil te houden. Maar volgens Meta Boelens, branchemanager Zorg bij schoonmaakbedrijf CSU, ligt een oplossing binnen handbereik: betrek schoonmaakmedewerkers meer bij het uitvoeren van logistieke en facilitaire zorgtaken.

“Het idee is om schoonmaakmedewerkers die nu werkzaam zijn in zorginstellingen niet alleen verantwoordelijk te maken voor hygiëne, maar ook voor andere facilitaire en logistieke taken die momenteel door het zorgpersoneel worden uitgevoerd”, zegt Boelens. “Denk hierbij aan het brengen van bloedmonsters naar het laboratorium, het organiseren van de was, het aanvullen van handdoeken en het verschonen van bedden." Door dit soort taken beter te verdelen, stelt ze, wordt de efficiëntie van het zorgproces verbeterd en kunnen zorgmedewerkers zich vooral richten op het verlenen van medische zorg. "Dit heeft direct positieve gevolgen voor de beleving van patiënten en cliënten. Zij krijgen niet alleen hoogwaardige medische zorg, maar ook een goed georganiseerde omgeving met gastvrije medewerkers die het zorgproces ondersteunen.”

Als branchemanager Zorg bij CSU bestudeert en analyseert Boelens de Nederlandse zorgsector en voert ze veel gesprekken met zorginstellingen. "Vaak zijn zorginstellingen nog traditioneel georganiseerd: zorgmedewerkers voeren de zorgtaken uit, schoonmaakmedewerkers de planbare schoonmaak en zorgondersteuners zoals woonzorgbegeleiders en zorghulpen, doen de rest, waaronder vooral huishoudelijke taken." Dat omvat dus niet alleen zorgtaken maar ook de niet-planbare schoonmaak- en andere facilitaire taken.

Als we de zorg betaalbaar willen houden én de zorgkwaliteit willen verbeteren, dan moeten we kritisch durven kijken naar de bestaande structuur.”
— Meta Boelens

“Maar we moeten breder denken om verder te komen in de toekomst”, vertelt ze. "Als we de zorg betaalbaar willen houden én de zorgkwaliteit willen verbeteren, dan moeten we kritisch durven kijken naar de bestaande structuur, zowel organisatorisch als financieel. Waar kunnen schoonmaakmedewerkers inspringen? Het start bij het vinden van die match, en vanuit daar kunnen we verdiepen en een langdurige, transparante samenwerking aangaan.”

Efficiënt dankzij technologie

Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen gemiddeld tussen de 10 tot 30 minuten per dag zoeken naar medische hulpmiddelen zoals tilliften en infuuspalen. Ook hierbij kunnen schoonmaakmedewerkers uitkomst bieden, zegt Boelens. “Zij komen immers op veel plekken binnen de organisatie en dankzij technologie zoals Localogic kunnen schoonmaakmedewerkers de reiniging of desinfectie en het beheer van medische hulpmiddelen efficiënt organiseren. Dit systeem waarschuwt wanneer medische apparatuur schoongemaakt, verplaatst of tijdelijk buiten gebruik moet worden gesteld voor onderhoud.”

Zowel schoonmaakmedewerkers als het personeel van de zorginstelling delen en ontvangen informatie via Localogic. “Een schoonmaakmedewerker maakt routinematig schoon in kamers en krijgt een melding op zijn telefoon zodra een patiënt de kamer verlaat en het bed kan worden schoongemaakt. Tegelijkertijd kunnen schoonmaakmedewerkers zelf ook meldingen maken, bijvoorbeeld als er een lamp kapot is of een toiletbril beschadigd is. Deze meldingen worden direct doorgestuurd naar de juiste persoon om het probleem op te lossen.”

Op deze manier nemen schoonmaakmedewerkers niet alleen de planbare en niet-planbare schoonmaak voor hun rekening, maar wordt ook het beheer en reinigen of desinfecteren van medische hulpmiddelen beter gefaciliteerd én vastgelegd. Zo worden schoonmaakmedewerkers als het ware de ‘motorolie’ van de zorginstelling.

Boelens benadrukt dat schoonmaakmedewerkers niet langer slechts gezien moeten worden als externe dienstverleners, maar dat het beter zou zijn als ze actief betrokken worden in het zorgproces. “Willen we échte verandering teweegbrengen in de zorg, dan zullen we samen nieuwe paden moeten bewandelen.”

"Schoonmaakmedewerkers die in een zorgomgeving werken kiezen hier vaak bewust voor. Zij willen juist kunnen bijdragen aan het welzijn en herstel van cliënten en patiënten. Door hen ook andere facilitaire taken te geven sluit dat nog beter aan bij hun persoonlijke waarde om iets te kunnen betekenen voor een ander."

Met elkaar optrekken

Boelens stelt dat dit op een natuurlijke manier leidt tot een bevordering van de betrokkenheid, zichtbaarheid, een betere taakafstemming en een veel betere communicatie. "Zorgteam en schoonmaakmedewerkers moeten dan wel met elkaar optrekken en samenwerken: zo ontstaat eigenlijk vanuit een natuurlijke herschikking van taken verbetering in de communicatie en samenwerking.”

Hoewel er bij sommige zorginstellingen weerstand is tegen deze nieuwe manier van werken, ziet Boelens ook dat er steeds meer zorginstellingen zijn die betrokkenheid van de schoonmaakmedewerkers wel belangrijk vinden.

"In een aantal zorginstellingen nemen onze schoonmaakmedewerkers bijvoorbeeld iedere ochtend actief deel aan het personeelsoverleg. Daarmee ontstaat er wederzijds begrip, betrokkenheid en kunnen taken efficiënter verdeeld worden." Het resultaat, aldus Boelens, is dat zorgmedewerkers worden ontlast van bijkomende taken en er meer ruimte ontstaat voor de medische en mentale zorg. “Het betrekken van schoonmaakmedewerkers bij facilitaire taken in de zorg is een veelbelovend initiatief om de werkdruk te verlichten, de efficiëntie te vergroten en de zorgkwaliteit te verbeteren."

Hoewel er uitdagingen zijn bij de implementatie ervan, wijst ze op het potentieel van deze aanpak om de zorgsector te transformeren en betere resultaten te behalen voor zowel zorgverleners als patiënten en cliënten. De combinatie van menselijke expertise en technologische vooruitgang belooft de zorg van de toekomst naar een hoger niveau te tillen. “Onze schoonmaakmedewerkers kunnen een enorme meerwaarde hebben in het zorgproces. Er is nog veel onbenut potentieel dat de zorgsector kan helpen betaalbaar te blijven en hoogwaardige zorg te kunnen leveren.”

Dit artikel is gesponsord door CSU.